Medarbejder i Køkken/Kantine på Bregnevej

Af Rasmus Svendstrup

Fortæl om dig selv?

Jeg hedder Tine Skovgaard Larsen og er født på Kolding Sygehus. Jeg tilbragte de første 3 måneder i kuvøse, hvorved jeg fik synshandicap. Mine forældre havde en lejlighed i Bolbro. Da jeg var 4 – 5 år flyttede vi til Saxovej i Tarup.
Jeg gik 2 år på Ålykkeskolen, her blev jeg kørt til i taxa, hvilket jeg ikke var særlig tilfreds med. Herefter flyttede vi til Hjallese, hvor jeg startede i 3. klasse på Hjalleseskolen, her gik jeg til og med 10. klasse.
På grund af at jeg blev for tidligt født, er jeg blevet svagsynet. Efter min skolegang blev jeg kontaktet af Blindeinstituttet. Jeg tog det 11. skoleår på Blindeinstituttet. Her lærte jeg en masse ting. På Blindeinstituttet fik jeg en stor udfordring i, at skulle begå mig blandt mange fremmede mennesker, både når jeg var i skole og i fritiden.

Du har været udplaceret, fortæl om det?

Jeg har tidligere været journalist i Mediehuset. Derefter ville jeg prøve noget andet, så jeg tog kontakt til en Jobkonsulent på Bregnevej, som dengang var Ole Lundager Jensen. Han inviterede mig til møde. Det resulterede sig i at jeg i første omgang kom i praktik hos Rådhusprint. Jeg ville gerne i skånejob, men det lykkedes mig ikke hos Rådhusprint. Derefter kom jeg tilbage til Info-Huset.
Jeg fik Karin Thygesen som var Jobkonsulent, og Karin skaffede mig en praktik på Munke-hatten. Efter 3 måneder blev jeg til min store overraskelse og glæde fastansat. Jeg var ansat på Munkehatten i 6 år, fra 2013 til 2019.
Min stillingsbetegnelse på Munkehatten var husassistent. Det var min opgave at rydde bordene af, ordne skraldespandene, rydde op efter at beboerne havde spist morgenmad og fylde og tømme opvaskemaskiner.

Artiklens forfatter sammen med Tine

Hvordan er det så at komme tilbage til Odenseværkstederne?

Da jeg stoppede på Munkehatten, var jeg lige en smuttur forbi Rytterkasernens Cafe i nr. 19. Så blev jeg spurgt om jeg ville komme over i receptionen på Rytterkasernen. Der var jeg ikke særlig længe for, der kom Coronaen i vejen.
Efter Corona nedlukningen kom jeg til-bage til receptionen på Rytterkasernen. I oktober måned kom der en Job-konsulent og spurgte mig, om jeg ville arbejde i Køkkenet, her på Bregnevej. Her har jeg været lige siden oktober måned sidste år.

Hvis muligheden er der, vil du så gerne udplaceres igen? Jeg vil gerne udpla-ceres igen. Min drøm er at skrive, eller passe en omstilling et eller andet sted. Jeg synes at det var spændende og udviklende at være på Munkehatten. Jeg kan godt lide at komme ud i ”rigtigt” arbejde i stedet for beskyttet arbejde

Fynske Bank Sportslørdag Ugen

Køkken og Kantinen på Bregnevej