Rytterkasernens Mediehus
Odense Værkstederne
Rytterkasernen 17
5000 Odense C

T. 51 17 36 47