Interview med Marianne fra køkkenet

Af Ulrik Aagaard og Rasmus Svenstrup

Fortæl lidt om dig selv, og hvad har du lavet før?
Inden
jeg kom på Odense Værkstederne, var jeg på efterskole i Aalborg: Jeg har også været på husholdningsskole. Jeg har tidligere arbejdet i Cafeen på Camillagården og jeg har arbejdet i Køkkenet på Skovgården i flere år.

Hvordan er det at komme i Køkkenet på Rytterkasernen?
Jeg syntes faktisk, at det er rigtigt godt, men det var en stor omvæltning. Jeg skulle lige lære og alle de nye arbejdsgange, der kom i Køkkenet efter, at vi flyttede på Rytter-kasernen

Hvorfor valgte du, at arbejde i Køkkenet?
Det
har altid interesseret mig, at lave mad og arbejde i et køkken. Tidligere har jeg arbej-det i Køkkenet både på Camillagården og på Skovgården. Det er lige mig og det eneste, jeg har lyst til, at arbejde med.

Hvad er dine opgaver?
Om mandagen vasker jeg op, det gør  jeg gerne hele dagen, hvis jeg ikke bliver sat til noget andet.
Tirsdag har jeg hjemmedag. Om onsda-gen laver jeg smørrebrød. Jeg er med til alle de opgaver, der er i Køkkenet.
Jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg har af opgaver i Køkkenet, i løbet af dagen. Jeg er rigtig glad for vores morgenmøder, hvor vi fordeler opgaverne. Hvis der mangler folk i Cafeen, så hjælper jeg der, med at servere mad og passer kassen

Hvordan er det at være i Køkkenet?
Det er jeg glad for, men det har været lidt af en omvæltning for mig med mange flere folk, at forholde sig til. Jeg var lidt træt i hovedet i starten jeg var i Køkkenet, her på Rytter-kasernen. Jeg er rigtig glad for mit arbejde og jeg har intet ønske om at skifte.

Pårørenderådet på Odense Værkstederne

Interview med 25års jubilar