Pårørenderådet på Odense Værkstederne

Rasmus og Birgit betragter det kommende blad.

Af Rasmus Svendstrup

Vi har et Pårørenderåd her på Odense Værkstederne. Jeg har snakket med Birgit Jensen fra Odense Værkstedernes pårørenderåd, for at høre, hvordan pårørenderådet fungere efter sammenlæg-ningen af Camillagården og Skovgården på Rytterkasernen. Herunder kan I læse vores snak:

Hvordan fungerer pårørenderådet efter
flytningen her til Rytterkasernen?

Det fungerer ligesom på Skovgården. Vi laver en dagsorden, og mødes/diskuterer lidt først. Så kommer Kristian Viskum, når der gået en halv time, og fortæller om nyt fra Rytterkasernen. Kristian fortæller bl.a. om, hvor lang er ventelisten, er der nyansatte personaler, hvordan ser hele situationen ud. Endvidere fortæller Kristian om, hvordan det ser ud på Bregnevej, og på Havørnen. Så kan vi stille ham nogle spørgsmål, hvis vi vil have uddybet nogle ting.

Hvor mange medlemmer er der i pårørenderådet? Dette spørgsmål kunne Birgit ikke svare på under samtalen, men efter samtalen fandt vi ud af, at der er 11 aktive medlemmer af pårørenderådet, mens der er 4 der ikke deltager. Birgit fortæller derudover: Vi holder pårørenderådets møde på tirsdag og så ser vi, hvor mange, der vil med i Pårørenderådet.

Nu hvor Odense Værkstederne er slået sammen, er det så de samme personer der fortsætter? Det er stadigvæk de samme, som det hidtil har været. På mødet tirsdag den 14 januar, aftaler vi hvornår, vi skal have generalforsamling.

Hvad har I arbejdet med indtil nu efter flytningen? Efter flytningen skulle vi lige finde ud af, hvad vi skulle lave. De fleste gange var det nu mest Kristian som kom og fortalte om husets tilblivelse og hvilke problemer og udfordringer der var med sammenlægningen. Vi lavede en sommerfest nede i Sct. Jørgens Hallen, og et julebanko i november, ovre i Kulturhuset. Men det som jeg tænker er, at vi skal jo ikke kun være et festorgan. Der skal også være noget andet end en sommerfest og et julebanko.

Hvad er Jeres planer fremover i pårørenderådet? Vores planer er, at fremover holde overnævnte arrangementer, men det er ikke kun et festorgan. Vi skal også have nogen viden som bliver formidlet ud ved foredrag eller temamøder, med personer vi henter ind udefra. Det synes jeg er vigtigt.
Vi er i gang med at arrangere et foredrag om udviklingshæmmede og demens. Til dette møde bliver personalet på Odense Værkstederne inviteret, fordi det er dem, der arbejder med de borgere. I LEV-bladet var der en artikel om emnet. Forfatteren til denne artikel, vil gerne komme og holde et foredrag om udviklingshæmmede og demens. Det er lidt dyrt, så derfor skal vi have en snak med Kristian Viskum om det kan lade sig gøre. Endvidere har vi snakket med Ib Poulsen om at komme og holde et oplæg.

Birgit tror at det bliver spænende, hvis det bliver til noget.

Tak til Birgit Jensen fordi hun havde lyst til at deltage i denne snak.

Skovhjælperne i Tarup Davinde

Interview med Marianne fra køkkenet