Skovhjælperne i Tarup Davinde

Anja og Michael i gang med buskryderen.
Nikolaj og Jackie renser mursten til genbrug.

Af Thomas Fugl og Rasmus Mydtskov

På en regnfuld dag i januar var vi på besøg i Tarup Davinde hos Havørnen og lavede et interview med skovhjælperne om deres arbejde.

Fortæl om jeres arbejde i Havørnen.
Først talte vi med Winnie der fortæller: Havørnen er en arbejdsplads, hvor vi er rigtig meget udenfor og den primære opgave går ud på, at hjælpe
Tarup Davinde, det er dem der ejer hele området, og holde det rent og klar til modtage alle dem der benytter området. Området er en tidligere grusgrav, som i dag fungere, som et meget besøgt naturområde.

Vi tømmer skraldespande og vi repare-rer veje og hegn. Vi fælder træer og de fældede træer, kløver vi og lægger det til tørre.

Når der så kommer gæster overnatter de på Shelter pladserne, så er det os skovhjælpere, der kører brændet ud til Shelterne, så der kan laves bål.  
Der bliver renset mursten til genbrug og der er høns der skal passes og om sommeren er der del arbejde med at holde køkkenhaven.

En gang om ugen  sender Tarup Davin-des kontordame et ugeskema, hvorpå der står hvilke opgaver, de gerne vil have os til at lave i den kommende uge.

I Tarup Davinde har vi også, noget der hedder Den Gule Gård, hvor der er et lokale med en masse undervisningsmateriale, som besøgende skoler benytter.
På Den Gule Gård holder vi lokalerne og toiletterne pæne og rene. Det er en opgave som vi har en god indtægt på.

Sally og Ulla er i gang med frokosten.

Hvordan er en Skovhjælpers arbejdsdag?
Når Skovhjælperne møder, får vi en kop kaffe, og de arbejdsopgaver, der er i løbet af dagen aftales. Skovhjælperne bliver inddelt, i nogle arbejdsgrupper, som tager ud sammen med et personale og laver de arbejdsopgaver der nu er.

Kl. 12 spiser vi frokost. Der er et køk-kenhold der laver frokosten, som er en del af skovhjælpernes løn, at der er gratis mad.
Når vi har spist frokost, så har vi lige en lille pause, inden vi går ud og arbejder igen. De første Skovhjælpere begynder at tage hjem kl. 2, og andre tager hjem kl. tre.

Anja og Michael i gang med buskryderen.

Hvordan lærer Skovhjælperne at bruge maskinerne?
De skovhjælpere som har kompe-tencerne og lysten til det, kan kom-me på AMU kursus, og få f.eks. et motorsavsbevis. Nogle medarbejder tager alene på kursus og andre har behov for, at der følger et personale med.
Vi afholder interne kurser, til de for-skellige maskiner. Vi har rigtig man-ge forskellige maskiner og el værktøj, hvor vi skal sikre, at der ikke er nogen der kommer til skade, ved at bruge de maskinerne vi har.
Vi har et undervisningsforløb f.eks. til at bruge havetraktorerne. Der er nogle sikkerheds-krav, man skal kunne, tjekke om benzindunken er fyldt op, og skal også vide hvor oliepin-den sidder, så man ikke kører den tør for olie. Når kurset er gennemført får skovhjælperen et bevis på, hvad den enkelte må, med den pågældende maskine.

Hvor mange medarbejdere og personaler er der i Havørnen?
Lige pt. er vi 22 skovhjælpere ansat. Vi er fire fastansatte personaler og en fastansat seniorjobber og så har vi to som er i miniflexjob, de er her ikke så mange timer om ugen.

Har i nogen nye planer for jeres arbejde her i Havørnen?
Vi skal til Skovhjælpertræf. Hvert år mødes vi med andre skovhjælpere fra hele Danmark. Skovhjælpertræffet plejer gerne at ligge i september-oktober måned. Det deltager vi i hvert år. Her møder vi andre skovhjælpere i Danmark. Vi ser hinandens arbejdspladser og prøver, at være med til noget af det arbejde, som de laver. Vi går ture og laver noget godt mad på bål. På den måde er vi rundt og få nye venner og inspiration.

Kunstprojekt på Rytterkasernen

Pårørenderådet på Odense Værkstederne