Nyborg slots historie

Af Historikeren Falborg. Foto Simon Edlefsen

Nyborg er anlagt på nordsiden af en lille fjord ved Nyborg Slot. Byen er formentlig anlagt omkring 1200, og den har i begyndelsen af 1200-tallet fået sine første købstadsprivilegier. Nyborg Slot var efter datidens forhold et imponerende fæstningsværk, som blev brugt af mange skiftende konger.
Borgen i Nyborg blev anlagt i begyndelsen af 1170erne af Kong Valdemar den Stores nevø Knud Prislavsen. Borgen blev første gang nævnt i 1193

Nyborg Slot fungerede i mere end to århundreder som mødestedet for det middelalderlige parlament, Danehoffet. Nyborg Slot var med andre ord et middelalderens Christiansborg.

I 1200 tallet begyndte Kong Erik Klipping at benytte borgen som mødested til møder med rigets mægtigste mænd. Danmarks første grundlov blev således underskrevet af Erik Klipping i 1282 på Nyborg Slot. Da Erik Klipping siden blev myrdet, var det ligeledes på Nyborg Slot, at de formodede mordere i 1287 blev dømt fredløse for Danmarks sidste kongemord.

Efter Erik Klippings død fortsatte Nyborg Slot med at være fast mødested for det, der kom til at hedde “Danehof”. Navnet Danehof blev tilsyneladende taget i brug i midten af 1300-tallet. Indtil da havde forsamlingerne mellem kongen og rigets “bedste” mænd heddet rigsforsam-linger eller hof. Her afgjordes spørgsmål vedr. domsforhandlinger, udenrigspolitik og stridigheder om kronens rettigheder. Op igennem 1300-tallet fortsatte man med at afholde Danehof på Nyborg Slot. Det sidste Danehof i Nyborg blev afholdt i 1413.

Kort efter at Kong Hans havde tiltrådt tronen i 1482, flytter han ind på Nyborg slot.  Her ophøjer han Nyborg til Landets hovedstad som betyder at fra nu af rejser kongen ikke rundt i landet.
Derfor begyndte man på store ombygninger på Nyborg Slot. Der blev indsat store, rundbuede vinduer i Vestfløjen, og i det indre fik flere af rummene geometriske mønstre på væggene og en særlig loftskonstruktion. I 1550’erne fulgte Christian 3. op med yderligere udbygninger og moderniseringer af Nyborg Slot. Slottet blev udvidet og forstærket for at kunne imødegå ny rækkevidde og styrke fra samtidens artilleri. Hvor middelalderborgens ydermure var op til cirka 1,25 m tykke, blev de forstærkede mure nu hele 3 m tykke.


Et liv med udfordringer

Receptionen på Rytterkasernen