Ukrudtsbrænder-kursus hos
Skovhjælperne

Af: Rasmus Svendstrup

På Havørnen har nogle Skovhjælperne været på kursus i at lære at bruge ukrudtsbrændere og sikkerheden, når man bruger dem.

Vi har snakket med Anja, Niels Aage og Søren, som er medarbejdere på Havørnen, om deres kursus.

På ukrudtsbrænderkurset var der en masse ting som man skulle igennem. Først var der en masse teori, hvor underviseren fra AMU Fyn, fortalte om hvilke ting, der var rigtige og forkerte. 

Man skulle også lære, hvordan man redder folk ud af en bygning som brænder. Underviseren fortalte også om, at man skal holde to meters afstand til ting som let kan gå i brand. Hvor imod der skulle holdes en meters afstand til ting som ikke kunne gå i brand så let. Inden man går i gang med at bruge en ukrudtsbrænder, skal man samle affald op. Så der ikke opstår brand, når man går i gang med at brænde ukrudt.

Da kursusdagen var ovre var der en prøve, som man skulle igennem. Der var både en teoretisk prøve med en masse spørgsmål og en praktisk prøve, hvor man blandt andet skulle også se, om man kunne slukke en brand i en tønde.

Man skal bruge en håndsprøjte eller et brandtæppe. Det kommer an på, hvad der går brand i. Deltagerne på kurset har lært at slukke brande med begge dele.

Det var godt at komme på kursus, så man fremover kan være med til at slukke brande både på arbejdet og der hvor man bor.


Alle deltagere fik efter endt kursus er bevis for, at de har gennemgået og bestået kurset.

Anmeldelse af “Call of Duty: Modern Warfare 2” (2022)

Anmeldelse af “Mugge og hans mærkelige hjerne”