Lidt historie og kultur fra Odense

Af Falborg historiejournalist på Rytterposten

Flakhavens historie

Navnet Flakhaven betyder formentlig ”den flade have”, for pladsen var i ældre tid en indhegning til græsning.
Odenses første rådhus blev bygget i 1437 på hjørnet af Flakhaven og Vestergade. Det middelalderlige rådhus, var et fornemt toetages stenhus, med indgang fra Vestergade. Foran rådhuset var der en offentlige vandpost, som i 1868 blev erstattet med en bronzestatue af kong Frederik den 7. I dag står statuen i Kongens Have foran Odense Slot.
I starten af 1880’erne blev det gamle rådhus revet ned og erstattet af det nuværende. Samtidig fik bygningen indgang ud mod Flakhaven. Rådhuset er tegnet af arkitekten J. D. Herholdt. Det nuværende Odense Rådhus var oprindelig udstyret med et 45 meter højt tårn i gotisk stil, men tårnet blev revet ned i 1942 i forbindelse med en ombygning.

Odense Å

Odense Å har sit udspring i Areskovsø og er Fyns længste vandløb og løber gennem Odense. Med sin samlede længde på 60 km. Åen har sit udløb i Odense fjord.
Det var først og fremmest, den sidste Istid, der skabte Odense Å.
 I 1100 gik Sct. Knuds Kloster helt ned til åen og her lå Munke Mølle. Møllen blev drevet af tre store møllehjul som drejede rundt, når man åbnede for sluseportene. Ved åen lå også Dalum Papirfabrik som åbnede i 1874. Papirfabrikken udnyttede vandet fra Odense Å til to vandturbiner.

Skt. Knuds kirke.

Odense domkirke, har navn efter Knud den 4., der levede fra 1040 til 1086. Han var konge fra 1080 til 1086.  Knud d. 4 blev gjort til helgen i 1101 af sin bror. Først i 1280 fik man gang i byggeriet.
Ret usædvanligt begyndte man at bygge kirkens vestlige ende først. Kirken består af et treskibet langhus med krypt under midt-skibet.
Alt er bygget i perioden mellem 1285 og frem til 1400. Tårnet er bygget i 1560. Domkirken var i Middelalderen en kloster-kirke tilknyttet Sankt. Knuds kloster, som lå syd for kirken Der er mange som mener at, Odense har den flotteste domkirke i Gotisk stil. Og jeg er nok en af dem, der synes at det er en flot kirke, og den har en god historie. 

Anmeldelse af bogen “Det er genialt det der”

Opfølgning på bronze skulpturer i Prospect Art