Kontaktudvalgsmøde på Afd. Midtbyen

Christel Gall, artiklen forfatter Thomas Fugl og Jon Jensen fra Handicaprådet.

Af Thomas Fugl

Lidt om hvad Kontaktudvalgsmøderne er:
Det er en dialog mellem ledelse, personale og medarbejderne her på Odense Værkstederne og politikere. På mødet deler man viden og inspirerer hinanden med henblik på udvikling på de enkelte steder.

Der afholdes kontaktudvalgsmøde 3 gange, i hver valgperiode for Ældre- og Handicap-udvalget.

Borgerne inddrages i planlægning og gennemførelse af møderne. Møderne foregår på borgernes præmisser og forudsætninger, og med fokus på en anerkendende og inkluderende dialog. Møderne omhandler konkrete emner fra dagligdagen.

Til hvert udvalg udpeges: 1 politiker, 1 handicaprådsmedlem, 1 repræsentant fra forvaltningen.

Fra Odense Værkstedet: 6 borgere, ledelsen, forløbschefen, 1 pårørenderepræsentant og 1 personalerepræsentant.

Dagsorden Borgerne planlægger i samarbejde med ledelsen og personalet, hvordan mødet skal foregå.
Dagsorden tilrettelægges individuelt med konkrete emner, der handler om dagligdagen.

Faste punkter på dagsorden: Rundvisning på stedet. Tilsyn, herunder de seneste tilsynsrapporter

Forberedelse til Kontaktudvalgsmødet på Rytterkasernen.
Der blev samlet en gruppe på 6 medarbejdere fra Rytterkasernen, som holdt flere møder sammen med Mette Fischer og Mia Dokkedahl, som begge er personale. Mia og Mette fortalte lidt, om hvordan mødet ville foregå og vores rolle i Kontaktudvalgsmødet.

I gruppen mødtes vi flere gange, hvor vi skulle udarbejde nogle spørgsmål, som vi skulle stille til politikerne. Jeg havde bl. a. et spørgsmål om adgangsforholdene til Odense Værk-stedernes POP UP butik i Kongensgade
Der var rigtig mange spørgsmål, som blev sendt til politikerne. De spørgsmål vi havde sendt, havde vi en dialog om på mødet.

På mødet startede vi med at præsentere sig og fortalte hvor vi arbejdede og hvad vi lavede. Medarbejderne fortalte om dagligdagen på Rytterkasernen og de udfordringer der er. Derefter var vi på rundvisning, hvor hver medarbejde havde en afdeling, at fortælle om.

Jeg syntes vi havde et godt møde, hvor der blev talt om de udfordringer og fordele der er ved, at flytte ind på Rytterkasernen.

Ulla og Benjamin i Køkkenet på Rytterkasernen

Interview med Klemens Nielsen