Interview med Klemens Nielsen

Klemens med hans vogn.

Af Rasmus Svendstrup

En gang imellem ser man en mand gå rundt med en vogn på Rytterkasernen, hvorpå der blandt andet kan være toiletpapir og sæbe på. Denne mand er Klemens Nielsen. Herunder kommer der et interview med ham:
Klemens Nielsen er 61 år, han bliver 62 år den 2. marts og bor på Knagegården.

Her kan I læse hans svar samt mine spørgsmål:

Fortæl om dig selv?
Jeg er født på Amager og boede der mine første leveår. Min far fik arbejde som gæsteprofessor på et universitet i Canada, i den forbindelse flyttede vi derover.
I Canada blev jeg undervist hjemme, min mor var bibliotekar og min far var professor i oldtidskundskab og nordisk sprog.
Efter et år flyttede vi tilbage til Danmark. I 3. klasse flyttede vi til Sct. Klemens og vi købte et husmandssted. Jeg har gået på Fangel Friskole og Ådalsskolen i Bellinge.
I 8. klasse gik jeg på Bernstoffsminde Efterskole og 9 -10 klasse på Sct. Klemens skolen.

Fortæl om hvad du lavede, inden du startede på Odense Værkstederne?
Efter folkeskolen flyttede jeg til Kolding og startede på EFG Jordbrug. Her tog jeg blandt andet et kursus i malkning og fik et malkebevis. Jeg har arbejdet på Højagergård i Slange-rup på Sjælland. Det var en gård, hvor de havde grise. I starten af 1980 købte mine forældre et husmandssted i Brændekilde og vi flyttede til Fyn. I 1989 startede jeg på Camillagården. På Camillagården har jeg været på flere forskellige afdelinger.
I 2014 kunne jeg fejre mit 25. års jubilæum.

Fortæl om dit arbejde i receptionen? 
Da Camillagården lukkede flyttede jeg med til Rytter-kasernen. Jeg søgte arbejde i receptionen og fik det. Jeg sørger for, at der er papir i holderne, at der er håndsæbe og sprit på alle toiletterne og at der er engangshandsker og engangs-vaskeklude.
Når der kommer pakker går jeg rundt og aflevere dem. Hvis jeg har tid til det er jeg med til at dække op til møde. Nogle gange tømmer jeg opvaskemaskinen i personalets frokoststue.

Hvad vil du gerne lave i fremtiden?
Det job jeg har nu, er jeg rigtig glad for og vil fortsætte med det indtil jeg går på pension.

Rasmus interviewer Klemens til denne artikel.  

Tak til Klemens Nielsen fordi han havde lyst til at deltage i dette interview.

Kontaktudvalgsmøde på Afd. Midtbyen

Montagen og Systuen på Bregnevej