Jeg arbejder 2 steder på Rytterkasernen

Af Line Bach Huus

Jeg arbejder i Butik og Egenproduktion mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag og fredag arbejder jeg i Rytterkasernens Mediehus.

I Butik og Egenproduktion står jeg ved kassen i butikken og tage imod kunder, som kommer i butikken. Når der ikke er kunder, hjælper jeg med at sætte prismærker og klistermærker med Handimade på varerne. Jeg sætter også varer på plads i butikken.  
Om tirsdagen arbejder jeg i Egenproduk-tion, hvor jeg hjælper med at lave nogle af de ting, som vi sælger i butikken. Jeg har været med til at lave stofservietter, som jeg syede på en symaskine.
Jeg har også prøvet at arbejde med kera-mik, men det var jeg ikke så god til, men det er godt at prøve noget nyt.

Klokken 9:30 til 10:00 har vi morgenmøde hver dag, hvor vi vælger hvad vi har lyst til, at arbejde med. Til morgenmøderne får vi også informationer fra ens kollegaer og personalet. Vi aftaler også, hvem der skal hjælpe med at støvsuge og gøre rent. Det skal gøres og det skal ikke altid være den samme, som skal gøre det. Det er meningen, at det skal gå på skift. Desværre er det ikke altid nogen, der melder sig til at støvsuge.
Vores åbningstiderne i butikken er mandag til torsdag fra 9:00 til 14:00, om fredagen er der åben fra 9:00 til 12:00. Hver onsdag har butikken aftenåben fra 14:00 til 20:00. Og den første fredag i måneden er der også aftenåben.

Line i Rytterkasernes Mediehus  

I Mediehuset laver jeg artikler til Rytter-posten, anmeldelser af bøger og kon-certer. Jeg laver også interview og det er jeg rigtig glad for. Jeg kan godt lide at arbejde som journalist.
I Mediehuset har vi morgenmøde kl. 10:00, hvor vi snakker om, hvad vi hver især laver. 
Om torsdagen møder jeg i Mediehuset klokken 8:00 og har fri klokken 14:00 og om fredagen møder jeg i Mediehuset kl. 8:00 og har fri kl. 12:30.

Jeg er super glad for at være i Butik og Egenproduktion, tre dage om ugen og i Medie-huset to dage om ugen.

Bronzestøbning i Prospect Art

Lageret på Bregnevej