Solsikkesnoren – Gør det usynlige synligt

Af Simon Bilde

Solsikkesnoren er et internationalt symbol på et usynligt handicap eller en skjult diagnose. Mennesker der bærer snoren giver omverdenen et signal om, at man har et usynligt handicap eller en skjult diagnose. Derved kan snoren vise, at de har brug for ekstra tid fx i en lufthavn, et shopping center, bus og tog. Et usynligt handicap kan fx være Autisme eller ADHD.

Solsikkesnoren opstod i England som et samarbejde mellem Gatwick lufthavnen og Handicap organisationerne, for at hjælpe folk der har et usynligt handicap, som fx ordblindhed, psykiske sygdomme, kroniske smerter, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed, hørehandicap mv. Når man bærer snoren kan det hjælpe folk omkring dem til at have en større forståelse for personen og dennes udfordringer.

Solsikkesnoren er til dig,
der har et usynligt handicap.


HENT SNOREN
GRATIS HER: 

Borgernes hus

Indgangen

Center for Mental Sundhed

Lokalbibliotekerne
 

Ikke alle kan bære snoren, da den kun er beregnet til personer med et usynligt handicap. Men det er et godt værktøj til dem der har det svært ude i samfundet, så personen kan få mere ro, og få mere overskud i hverdagen, samt fremme udefrakommende menneskers forståelse for de udfordringer handicappede står overfor.

Snoren blev introduceret i Danmark i 2020 af Stine Ringvig, der er leder for solsikkeprogrammet. Solsikkeprogrammet er en organisation der arbejder for at sikre trygheden i mødet mellem mennesker med handicap, og alle andre mennesker. Snoren er senere blevet udbredt til mange andre lande, og er isært udbredt i lufthavne verden over. 

Solsikkesnorens primære formål er at øge bevidstheden om usynlige handicap i større forsamlinger af mennesker, så der kan tages mere hensyn, og man kan bruge den i som sagt lufthavne, supermarkerede og forlystelser, altså steder hvor  der man kan være mange mennesker. Når man har den på kan man nemmere komme i gennem fx sikkerhedskontrollen i lufthavnen, så man ikke skal stå blandt alt for mange mennesker hvilket for nogen kan give en uro i kroppen for kan blive bange.

Skanderborg festivalen tilbyder som den første festival i Danmark solsikkesnoren, og de har oplært deres personale/ansatte, til at spotte personer der har snoren på så de kan tilpasse og tilbyde den relevante hjælp. Dette skaber bedre inklusion for de handicappede og følger derfor også FN’s retningslinjer i forhold til lige menneskerettigheder uanset handicap.

Undskyldning fra Socialminister

En livslang drøm er gået i opfyldelse