Kunstprojekt på Rytterkasernen

Ulrik interviewer Morten Tillist.

Af Ulrik Aagaard og Torben Markvardsen

I forbindelse med at der skal laves kunstprojekt på Rytterkasernen har vi lavet et interview med kunstneren bag projektet Morten Tillitz.

Hvordan fik du opgaven af Odense Kommune?
En arkitekt der hedder Henrik Pohle fra Odense Kommune, kontakter Billedkunstrådet her i Odense om de kender nogen, der kan løse den opgave, at lave et kunstprojekt på Rytterkasernen, hvor man går i dialog med borgerne, om at lave et fælles kunstprojekt.
I Billedkunstrådet kommer de i tanke om mig. Arkitekten ringer til mig og vi aftaler, at jeg skal lave et skitseforslag. Vi holder et møde, hvor jeg præsenterer mit skitseforslaget til Kristian Viskum, arkitekten og nogle andre medarbejdere fra Odense Kommune. De ser mit skitseforslag og siger at det ser godt ud, men skitseforslaget skal lige omkring kunstfonden, det er en instans, hvor der også sidder politikere, som skal godkende projektet.

Fortæl om dine ideer til udsmykningen af Rytterkasernen.
Jeg begyndte at kigge rundt på Odense Værkstederne og finder ud af, at der er en masse forskellige kreative afdelinger.
Jeg vil have alle afdelingerne involveret, de skal alle være en part af projektet og have medejerskab på selve udsmykningen, ved at de bidrager med noget, som jeg så sætter sammen.

Jeg har lavet nogle workshops hvor det er meningen at alle arbejder sammen på kryds og tværs og bidrager med noget til projektet.
Træværkstedet laver rammer til nogle af billederne fra de workshops, som jeg laver som handler om tegning og grafik. Hele udgangspunktet for idéen, er at jeg skal tage udgangs-punkt i Odense Værkstedernes logo.

Hvordan vil du involvere medarbejderne i udsmykningen?
Jeg har gjort det, at jeg har taget hver afdeling med på workshops. Der er borgere med fra alle afdelingerne. Rigtig mange folk er involveret her på Rytterkasernen. Derudover laver Metalværkstedet de metaldåser, som der skal noget keramik op i og hænge som Keramikværkstedet har lavet.
I Væveværkstedet laver de ting, som der skal males på og Kunstværkstedet har lavet træsnit med en overfræser. Der er rigtig mange borgere der har lavet tegninger, som skal bruges i projektet.

Hvordan syntes du at det har været at samarbejde med medarbejderne?
Jeg synes at det har været en af de mest spændende og meningsfyldte udsmykningsopgaver, jeg har lavet. Jeg synes faktisk, at folk er simpelthen så søde og imødekommende og åbne. Jeg kunne godt frygte, at jeg kom her på Rytterkasernen og så syntes folk, at det var noget pjat med udsmyk-ning og hvorfor skulle man bruge penge på det. Det giver rigtig meget mening for mig, når man tager medejerskab, det er meget meningsfyldt, for sådan en som mig.

Klik på billederne for at se dem i fuld størrelse.

Køkkenet på Rytterkasernen

Julesnak med Diskofil