Nyt fra pårørenderådet

Af: Rasmus Svendstrup.

I forbindelse med at Birgit Møller Jensen fra Pårørenderådet har været på besøg, fik jeg et interview med hende. Jeg spurgte Birgit om følgende ting:

I havde et foredrag med Anette Vinther Mortensen den 6. oktober, der handlede om udviklingshæmmede og demens. Hvordan var det foredrag?

Anette fortalte hvad man skulle være opmærksom på, for udviklingshæmmede og tegn på demens.
Det er ofte personer med Downs syndrom, der får tidligere demens end andre. Man skal ikke udelukke, at der er andre ting, som vedkommende kan fejle end demens. Det er ikke sådan at en person med Downs syndrom, der er velfungerende pludselig ikke er det. Man skal udelukke andre ting, inden man sætter demens diagnosen. Der er mange andre ting man skal være opmærksom på.

Hvad har I af fremtidige arrangementer i Pårørenderådet?

Vi har delt pårørenderådet op i to dele, hvor der er nogle som tager sig af de politiske arrangementer, jeg er blandt andet en af dem. Lige nu er der ikke nogen politiske arrangementer
Den anden gruppe tager sig af de sociale arrangementer. Lige nu er der heller ingen sociale arrangementer i Pårørenderådet, da man afventer corona situationen i Danmark.

Hvis man vil have mere at vide, kan man kontakte Birgit, hvor nummeret er: 20 73 16 69.

Der er 8 medlemmer af Pårørenderådet i alt. De 4 af dem tager sig af de politiske arrangementer. De er følgende: Jens Arne Hansen, Britta Løck Worm, Birgit Møller og Frank Svendstrup.
Dem der tager sig af sociale arrangementer er følgende: Lone Christensen, Carl Nielsen, Bodil Jensen og Kirsten Kjølby.

Ny afdelingsleder på Bregnevej

Knæk Cancer 2020