Motion og bevægelse på Rytterkasernen.

Af Jordy Schmidt, Jacob Hemberg, Carina Jessen og Torben Markvardsen

Gymnastik i Springhallen i Odense Idrætshal.
Onsdag fra 10 – 12.15

Fra 1 oktober til og med april er det den årlige gymnastikeopvisning i Tommerup Hallerne den 7. marts der øves til, med musik og bevægelser. Der deltager 24 borgere fra forskellige grupper på Rytterkassernen sammen med personalerne Tine, Betina, Kasper og Jan.
Der deltager flere borgere der har behov for ekstra støtte.
Det er forskellige temaer der bruges i opvisningen. Borgene har meget medbestemmelse i valg af temaer til opvisningen, hvor det er ofte dem, der er instruktører.
Der køres forskellige temaer med 3 måneders varighed. Disse temaer kan være gamle lege. Et styrketræningsforløb med vægte, eller et temaer hvor konditionen trænes


Svømning i Svendborg Svømmehal.
Tirsdag fra 9.30 – 12.30

Efter at der har været svømmet i Nyborg Badeland og i svømmehallen i Højme, tager deltager nu i svømmehallen i Svendborg, som har gode omklædnings forhold.
Der er tilmeldt 22 medarbejdere og Jan og Louise, er de 2 personaler på holdet.
En af grundene til at holdet tager til Svend-borg, det er varmvandsbassinet, som mange har meget glæde af.
Nogle svømmer mange baner og andre går i varmtvandsbassinet, hvor der bliver lavet gymnastik som alle kan deltage i. Der bliver afsluttet med fri leg med bolde og ruchebane.


Winter Walking.
Tirsdag og torsdag fra januar til april kl. 10.

Rytterkasernen har tilmeldt Winter Walking – Bevæg dig for livet. Winter Walking er en aktivitet der sat i gang af DGI. Det er et tilbud til folk, kan komme ud og bevæge sig.

Mere end 10.000 deltagere deltog på 465 gåture i hele landet i 2019.
Winter Walking er et tilbud til alle på Rytter-kasernen om at deltage. Lige nu er det medarbejdere og personale fra Team 1 der mest deltager. Der er mellem 5-7 borgere der deltager, men der er plads til flere gerne en 10-12 stykker.
Dem der er tilmeldt og har gået mindst 42.195 km, deltager i lodtrækning om lækre vandrestøvler og jakker. Den 30. januar havde deltagerne gået 37,4 km.


Fælles gåtur. Torsdag kl. 10 – 11.15

Fælles Gåture er en aktivitet som tilbydes alle som vil deltage i Aktivitet og Events. Det er ikke en fast gruppe der deltage, men forskel-lige fra gang til gang. Det er et tilbud om, at komme ud i den friske luft og få nogen ople-velser.
Det er ikke en planlagt rute. Om sommeren går turen tit ned ved åen, hvor man kigger på natu-ren og snakker om hvad vi ser og oplever. Andre gange er der stemning for, at turen går ind til byen og der eventuelt kan handles enten til en selv, eller en aktivitet. Det er Lone og Louise der er tovholder for den Fælles Gåtur.


Gymnastik for alle i Multirummet.
Torsdag fra 10 – 11.

I gymnastikken om torsdagen deltager 12 – 15 medarbejdere fra hele huset sammen med Mette og Tine. Der star-tes med opvarmning, hvor vi kommer kroppen godt igennem. Efter opvarm-ningen er det medarbejderne der skiftes til vise hvad øvelser der skal laves.
Det er et tilbud til alle på Rytterkaser-nen og alle kan deltage.
Der hele sluttes af med afslapning på gulvet, med en dejlig berolige afstres-sende afspændingsmusik.


Massage i Multirummet.
Onsdag fra 13 – 13.45

Onsdag eftermiddag er der en dejlig gang massage i Multirummet i nr. 19.
Alle er velkomne, og der er stor tilslut-ning, så derfor er det desværre ikke alle, der kan være med vær gang.
Først bliver der lagt madrasser på gulvet, til dem der ikke sider i kørestol og der bliver sat afslapningsmusik på.
Derefter kommer et personale rundt og giver alle massage, først med en hårpind, bold eller rulle. Det var super dejligt og kan anbefaledes.


Cirkelgymnastik i Multirummet.
Mandag fra 10 – 11.15

På holdet er der 16 medarbejdere og 2 personaler. Der startes med at varme op, først er det Tine eller Betina der varmer. Derefter er det medarbejderne der står for opvarmningen på skift.
Til opvarmningen har medarbejderen valgt musikken. Nogen gange er det en sangleg, eller en anden sjov leg som er opvarmningen. Efter opvarmningen er der medarbejder-ne, der på skift viser hvilke øvelser, der skal laves.
Cirkelgymnastikken slutter af med afslap-ning. De medarbejdere der har lyst giver hinanden massage med en hårpind eller en bold.


Just Dance i Multirummet.
Tirsdag fra kl. 13 – 14.45.

I Just Dance kan alle deltage og man behøver ikke, at kunne danse, for at være med. Det blive vist på en storskærm, hvordan man skal gøre. Musikken og dansenumrene bliver valgt fra YouTube.  
Man ser på figurerne på storskærmen, og laver de samme bevægelser, som på skær-men og så danser man til musikken.
Det forgår i Multirummet med nedrullede gardiner og dæmpet lys. Man har det sjovt og hyggeligt og alle på Rytterkasernen er velkommen, til at komme og danse og få masser af motion. Det er 6 – 8 deltager sammen med Betina deltagere pr. gang.

Klik på billeder for at se dem i fuld størrelse.

Interview med Niclas Kirkeløkke

Coronakrisen har også påvirket dansk politik