Ministerbesøg på Rytterkasernen

Af Kirsten Bastholm og Morten Andersen

Mandag den 28. januar havde Odense Værkstederne Rytterkasernen besøg af Børne- og Socialminister Mai Mercado og Thorkild Olesen, landsformand for DH (Danske Handicaporganisationer).
Mai Mercado var på besøg på Rytterkasernen, før den store ombygning gik i gang og ville gerne se det færdige resultat. Derfor havde hun meldt sin ankomst. Kristian Viskum tog imod og fortalte om hele processen og gav en rundvisning i Odense Værkstedernes nye lokaler på Rytterkasernen.

Efter rundvisningen, der varede ca. 1 time og 30 minutter, blev Mai Mercado og Thorkild Olesen interviewet i Rytterkasernens Mediehus.

Interviewet var blandt andet en opfølgning på den tur nogle af medarbejderne fra Rytterkasernens Mediehus havde til Christiansborg og Socialministeriet. Der blev blandt andet spurgt ind til et lovforslag omkring skånejob til handicappede borgere.

Det var godt, at Thorkild Olesen også var med, så han kunne give sit syn på sagen.

Se interviewet her.

Sportslørdag i Odense Idrætshal

Anmeldelse af Glass