Hvad er AMU

I dag er samfundet i en situation hvor mange virksomheder mangler arbejdskraft, for at kunne imødegå de ordre, som de får ind. Samtidig hører man i medierne at mange arbejdsløse ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet på grund af manglende kompetencer. En af løsningerne kunne være at give folk et ophold på AMU-Fyn, for at opkvalificere og give folk nogle evner som virksomhederne efterspørger.

AMU står for Arbejdsmarkedsuddannelse og blev oprettet i 1960 med det formål at uddanne folk til industriarbejde selvom de ikke havde nogle erfaring indenfor denne branche.

Målgruppen som AMU henvender sig til, er ledige eller folk på arbejdsmarkedet som trænger til at blive opkvalificeret.

AMU ejes både af private og offentlige institutioner som for eksempel Teknisk Skole. Prisen for at studere på AMU svinger mellem 650 kr og 900 kroner og uddannelsen er også SU berettiget.

På AMU kan man tage kurser inden for mange brancher, som for eksempel lager, transport og jern og metal.

Indenfor jern og metal kan man tage svejsecertifikat og inden for lager og transport kan man tage truckcertifikat, lastbilkørekort osv. Indenfor lager og transport kan man tage truckcertifikat på engelsk, tysk og polsk, disse tilbud er henvendt til folk, som ikke behersker det danske sprog perfekt nok til at tage en uddannelse på dansk.

På AMU Fyn har de også noget, der hedder SPS som står for Særlig Pædagogisk Støtte. Det er et tilbud til nogle mennesker, der har nogle udfordringer som for eksempel ordblindhed eller ADHD eller angst. Dem der er ordblinde får en computer med lyd, til at hjælpe sig. Og dem, der har en psykisk diagnose får tilknyttet en mentor i undervisningen, der kan hjælpe dem, hvis de pludselig rent psykisk kommer ud i nogle problemer, så kan mentoren hjælpe og ved hjælp af dialog få vedkommende ind på det rette spor igen. Vi kan også sige på en anden måde, at man møder de studerende, der hvor de er og giver dem den individuelle støtte som de har brug for. Hvis man er i målgruppen for dem der har brug for for SPS, skal man snakke med en vejleder på AMU Fyn om det, inden man starter sit ophold på kurset.

I fremtiden vil man nok få meget brug for AMU, fordi mange virksomheder vil få brug for at opkvalificere deres medarbejdere. Ifølge en journalist i Børsen vil efteruddannelse ruste samfundet effektivt til globaliseringen, som i nogle tilfælde vil skabe arbejdsløshed, fx fabriksarbejdere, der bliver arbejdsløse på grund af, at fabrikker flytter til udlandet og tager de ufaglærte job med sig.

AMU kan være med til at løse dette problem, ved at opkvalificere arbejderne og give dem nye muligheder med at få et godt job et andet sted, og dermed bidrage godt økonomisk til samfundet ved hjælp af gode skatte kroner til vortes fælles velfærdssystem, som vi alle har meget brug for.

Oversigt over julekalendere 2023

Uddeling af handicapprisen 2023