Socialdemokratiske et-partiregeringer overlever ofte

Kaspers Corner - Politik fra hele verden. Kasper V. Hansen arbejder som journalist på Rytterkasernens Mediehus. Kaspers store interesse er politik og politisk historie fra hele verden. Det er også derfor, at han primært skriver politiske artikler til Rytterposten.dk. Artiklerne kommer i stort set uredigeret form, så stavefejl, usammenhængende og uforståelige sætninger kan forekomme.

Af Kasper V Hansen

Mette Frederiksen vil danne en socialdemokratisk mindretalsregering, hvis hun bliver enige med sine støttepartier, med kun socialdemokratiet, mange mener at vi hurtigt for nyvalg, for i De seneste 33 år har vi haft flerpartisregeringer, dog er socialdemokratiske mindretalsregeringer er ofte Blevet genvalgt. I alt har der gennem historien været 11 Socialdemokratiske et parti regeringer, under 5 socialdemokratiske statsministre, Stauning Hedtoft HC Hansen Krag og Anker. 

1924-1926
Den første socialdemokratiske regering der nogensinde er dannet er fra 1924 da Stauning dannede sin regering var den en ren mindretalsregering, med kun socialdemokratiske regeringer. Den er især husket for Den første kvindelige minister i Dk blev udnævnt Nina Bang. Thorvald Stauning kom igen i 1929 med en to parti regering med de radikale der holdt i 11 år.

Hedtoft HC Hansen og Krag
Efter besættelsen dannede Hans Hedtoft en ren s regering, i 1947 han kunne danne sin første socialdemokratiske mindretalsregering.  I 1950 lykkedes det ikke at skabe opbakning om den økonomiske politik, og Hedtoft måtte overlade regeringsmagten til Venstre og De Konservative. Som oppositionsleder spillede han fortsat en central rolle ved udmøntningen af landets nye sikkerhedspolitiske linje samt ved dannelsen af Nordisk Råd i 1952. Efter valget i oktober 1953 kunne Hedtoft atter danne en socialdemokratisk mindretalsregering, men valutaproblemer og politisk modgang i 1954 samt hustruens sygdom og død samme år tog hårdt på ham. Hedtoft døde af et hjerteslag i januar 1955 under et ophold i Stockholm i forbindelse med Nordisk Råds møde.  HC Hansen overtog og han sad indtil 1957 hvor også radikale og Rets forbundet kom i regering.

Krags to mindretalsregeringer
Jens Otto Krag dannede to rene S Regeringer, men da han blev statsminister i 1962 var det en to partiregering med de radikale, og ved valget i 1964 gad radikale ikke længere og, Krag dannede en ren s Regering, den sad fra 1964-1968 Da Krag Overtog Regeringsmagten i 1971 var det fra en borgerlig tre parti regering, VKR, altså venstre Konservative og Radikale og det var Hilmar Baunsgaard der tabte, i dag er Lars Løkke sjovt nok også taberen. Og han sad ligesom dengang også en periode, og med tre partier ligesom Baunsgaard. Løkkes regering bestod af Venstre Konservative og Liberal Alliance. Kras mindretalsregering sad 1971-1972

Anker kongen af rene s regeringer
En statsminister regerede landet gennem et årti nærmest kun på s- et partis regeringer, med lige bortset fra SV regeringen i 1978 der dog holdt 14 måneder, var Anker Jørgensen

 Anker overtog Krags første mindretalsregering. I 1972 men måtte gå efter et år da Jordskredsvalget i 1973 endte med en ren mindretalsregering kun bestående af Venstre og Poul Hartling, men i 1975 kom Anker igen med en S regering, kun bestående af socialdemokratiet. Anker dannede også to mindretals regeringer 1979-1981 1981-1982

At Anker overlevede næsten ti år som statsminister i rene S- et partis regeringer, skyldes mange ting blandt andet fordi at årtiet 1970’erne var det mest venstreorienteret årti, hvor der var oprør og samfundsomvæltninger i gang, og  at Anker forblev et  fast Anker i befolkningen en mand der var stabil i et folketing hvor antallet af partier var mange, og en anden ting var at Anker hvert andet år udskrev folketingsvalg, det vil sige at der var folketingsvalg i 1970’erne i de ulige år I 1970’erne havde vi folketingsvalg hvert andet år (1971, 1973, 1975, 1977, 1979), fordi der på grund af den ustabile parlamentariske situation hele tiden blev udskrevet valg i utide. Der var 5 valg, i 1970’erne var der det meste af tiden rigtig mange partier i Folketinget. Fra jordskredsvalget i 1973 til valget i 1981 var der enten 10 eller 11 partier i folketinget, mens siden denne grundlovs indførelse i 1953 (både før 1973 og efter 1981) har været mellem fem og ni partier valgt ind (undtagen 1998-2001, hvor der kortvarigt igen var 10).

Så mange bliver genvalgt
8 S- et partiregeringer blev genvalg. Så det er ikke noget dårligt udgangspunkt, Siden 1953 grundloven har der været 29 regeringer i Danmark. Under en tredjedel af disse, ni, har været fra kun et enkelt parti. Den seneste var i 1982. På 29 år fra 1953 til 1982 havde vi ni et partiregeringer. Har således en kortere levetid end flerpartiregeringer de sidder typisk tre år før den søger genvalg. Et partiregeringer sidder næsten et år kortere, to år og tre måneder, før valget kommer, igen, men borgerlige Et partiregeringer bliver ikke genvalg, det så vi med V regeringen, i 1945 1947 med Knud Kristensen, og 1973-1975 med Poul Hartling, Løkke udskrev ikke valg med sin, V Regering, men udvidede sin regering midt i valgperioden.  Men vi kan se flere dronningerunder inden vi når til en ren s Regering, i 1975 måtte vi gennem 4 dronningerunder, Løkke måtte igennem to dronningerunder.

Kilder DR TV2 danmarkshistorien.dk Kristeligt dagblad

Anmeldelse af John Wick 3

Interview med Queen Machine