SF fylder 60år

Af Kasper V Hansen

SF, Socialistisk Folkeparti fylder 60år. Af de gamle partier Venstre, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti og Radikale Venstre er SF det yngste. Det var startet lidt som  DF som en konsekvens af en magtkamp i et andet parti, men der høre    ligheden også op.

Magtkampen i DKP
Det var 2 udenlandske begivenheder, der havde fået Axel Larsen til at vakle i sin kommunistiske tro efter 40 år som kommunist. Det var blandt andet Nikita Khrusjtjovs tale på den 20. partikongres i Sovjetunionen, hvor han afslørede noget af Stalins despoti, og den anden var Ungarn 1956, hvor den ungarske befolknings krav om frihed blev slået ned af Sovjetiske kampvogne.

Larsen ville i første omgang gør DKP til et dansk selvstændigt parti. Det ville partifælden Ib Nørlund og et stort flertal ikke. De mente, at DKP skulle blive ved med at høre til Moskva. Axel Larsens fortid i DKP var truet og det blev illustreret af et billede, hvor Aksel Larsen, som havde taget en friaften, var taget i Aveny Teatret for at se stykket Laser og Pjalter. I pausen var Larsen bag scenen for at hilse på skuespillerne. Oswald Helmuth forslog, at de blev fotograferet sammen efter forestillingen. Det gik Larsen med til. Efter tæppefald var han igen bag scenen, hvor Oswald Helmuth mente, at det bedste billede ville være, hvis han var ved at klynge Larsen op i den galge, der indgik i stykket. Larsen overvejede det, men gik med til det. Han forsvarede det med at ”Det ikke gjorde noget at inderkredsen i partiet fik at se at min humor ikke var sat over styr”. Det var ikke mange kommunister, der syntes det var sjovt. Axel Larsen endte med at blive ekskluderet den 14. november 1958 og var nu løsgænger.

SF stiftet
En uge senere efter eksklusionen anmeldte Axel Larsen, i et brev til folketingets formand, sig selv som repræsentant for Socialistisk Folkeparti i folketinget. Selve partiets dannelse skete dog først rigtigt den 15. februar 1959. Året efter i 1960 ved folketingsvalget, fik det nye parti 11 mandater. DKP nåede ikke spærregrænsen og måtte forlade Folketinget – en succes for Axel Larsen. En del af succesen skyldes, at han lavede sin valgtale fra et sygehus, da han havde brækket benet, efter et biluheld og på valgnatten takkede han endda sin gamle mor. Axel Larsen talte så folk kunne forstå det, det var en del af hans succes.

Det Røde Kabinet 1966
Ved Folketingsvalget i 1966 gik Socialdemokratiet syv mandater tilbage, mens SF fordoblede sit mandattal fra 10 til 20. Året før havde Jens Otto Krag gjort det klart, at SF ikke ville få indflydelse på partiets politik. Men det var nu mandaternes logik, der gjorde, at Krag kunne forsætte Selvom en S-SF regering var en gammel drøm for Aksel Larsen. Ligeså gammel var drømmen om at blive trafikminister. Men uviljen hos SF’s venstrefløj og Socialdemokratiets højrefløj var for stor til, at der kunne dannes regering. Resultatet blev i stedet en socialdemokratisk mindretalsregering med SF som støtteparti. Der oprettedes et kontaktudvalg mellem de to partier, som i folkemunde blev døbt ”Det røde kabinet”. I et interview i Ekstrabladet den 18.marts 1967 sagde Krag til journalisten Poul Ove Kühnel de senere berømte ord på spørgsmålet om at Krag nu lukkede SF indenfor ” Man har et standpunkt til man tager et nyt ikke sandt.” Den udtagelse måtte Krag høre meget for, men blev trøstet af Venstres Poul Hartling ”Det er kun narre og døde, der ikke kan skifte højdepunkt”.

Det blev nu SF’s Venstrefløj, der kom til at bryde samarbejdet, særligt Hanne Reintoft og Pia Dam mente, at SF slugte for mange af sine mærkesager. I forbindelse med en afstemning  revnede arbejderflertallet, da seks af SF’s folketingsmedlemmer fraveg partilinjen og stemte imod regeringens forslag og Krag udskrev valg. Ved valget i 1968 mistede Krag regeringsmagten. SF fik ikke indflydelse i magtens centrum de næste 40år. Alle SF’s interne magtkampe siden da kan koges ned til et spørgsmål, hvor tæt skal vi lægge os op ad socialdemokraterne og dermed regeringsmagten?

Partiet var store med den populærere Geert Petersen i 1980erne. Det kulminerede i 1992, hvor SF’s formand Holger K. Nielsen lavede sloganet ” Holger og konen siger nej til unionen” i forbindelse med folkeafstemningen om Maastricht. Til gengæld blev partiet straffet efter at de have indgået det nationale kompromis. De fik dårlige valg som endte med, at Holger K Nilsen gik i 2005.

Samarbejdet med Socialdemokratiet
Den populære Willy Søvndal bliver i 2005 formand for SF. Efter valget i 2007, hvor SF gik fra 11 til 23 mandater, mens S fik et dårligt valg, begyndte Socialdemokratiet og SF at nærme sig hinanden.

En af mændene bag Søvndals popularitet, samt tilnærmelsen til S, er unge 20-årig Thor Möger Pedersen, som blev Søvndals protegé. Det var Möger, der begyndte et tæt samarbejde med Socialdemokraternes Henrik Sass Larsen, der dengang var politisk ordfører. Også Bjarne Corydon, som dengang var sekretariatschef hos S og SF’s daværende gruppeformand, Ole Sohn, var med på sidelinjen. Sjældnere blev de to partiformænd, Helle Thorning og Villy Søvndal, inddraget i samarbejdet, som havde det erklærede mål at danne en S-SF-regering ude i fremtiden.

SF Bliver regeringsparti
Samarbejdet mellem SF og S bliver helt klart for alle i 2010. SF og Socialdemokraterne lancerer i fællesskab udspillet ”Fair Løsning”. Samarbejdet er historisk og gør, at SF vil kunne indgå i en fremtidig regering med Socialdemokraterne. Men SF-S aksen krakelerede da valget i 2011 ikke er et godt valg for SF eller S og gør, at de må have de radikale med i regeringen og laver SRSF regeringen. SF fik 16 mandater og 6 ministerposter.

Efter længere tid med dårlige meningsmålinger og SF’s bagland begyndte at kritisere SF for at give køb på mange værdisager og mærkesager tog Søvndal i 2012 sin afgang som formand og udenrigsminister. Det førte til et formandsvalg mellem Astrid Krag, som var sundhedsminister, mod den ukendte Anette Wilhelmsen, de tilhørte hver deres fløj i den gamle strid, om hvorvidt SF skulle være regeringsparti. Wilhelmsen vandt formandsvalget, og fyrede Thor Möger, som kun fik ét år som skatteminister. Fyringen var symbol på, hvilken fløj, der nu havde magten i partiet. Fyringen betød en rokade, hvor Holger K. Nilsen blev skatteminister.

Wilhelmsen ender med at trække SF ud af regeringen i forbindelse med salget af Dong til Goldman Sachs. Det førte til at mange af de vigtige unge SF’ere skiftede til socialdemokraterne eller radikale, fordi de ville have indflydelse i et regeringsparti.

Olsen Dyhrs tid
Ingen gad rigtigt at være formand, men Pia Olsen Dyhr overtog posten og har nu været formand i 5 år. Ved folketingsvalget i 2015 fik SF dog en kæmpe lussing og mistede 15 mandater og blev halveret.

Olsen Dyhr har rejst SF fra asken, der nu er SF tilbage. En meningsmåling fra DR Nyheder, lavet 22 januar 2019, giver SF en fremgang på 6,7 mandater, hvis der var valg nu.

Kilder DR Nyheder Fyens.dk Danmarkshistorien.dk Kaare R. Skou land at lede


Interwiew med en Grand Prix-vinder

Battlefield 5