Kaspers Corner - Politik fra hele verden. Kasper V. Hansen arbejder som journalist på Rytterkasernens Mediehus. Kaspers store interesse er politik og politisk historie fra hele verden. Det er også derfor, at han primært skriver politiske artikler til Rytterposten.dk. Artiklerne kommer i stort set uredigeret form, så stavefejl, usammenhængende og uforståelige sætninger kan forekomme.

in ,

Rigsretssag hvad er det og hvordan fungere det

Af Kasper V Hansen

Den 46årig Formand Peter Mørk Thomsen fra instrukskommissionen skulle i Slotsholmsgade 10 i justitsministeriet for at aflevere delberetning, til Hækkerup snart får folketinget den. Det er en kort gåtur 300 meter den skulle afgøre om tidligere Udlændinge- og integrationsminister

Inger Støjberg har været indkaldt til en række samråd om instrukssagen. Nu har den såkaldte instrukskommission offentliggjort sin delberetning. Kommissionen vurderer ikke ministres retslige ansvar om i en pressemeddelelse at ha fortaget en ulovlig ordre og det er den værste kritik siden tamilsagen der  endte med en Rigsret  Derfor er det op til et flertal i Folketinget at beslutte, hvilke konsekvenser sagen skal ha https://www.altinget.dk/artikel/laes-hele-instrukskommissionens-konklusion-om-inger-stoejberg  der er lang vej til en rigsretssag indrømmet men vi er ved og være der  https://www.dr.dk/nyheder/politik/analyse-med-mink-sagen-er-dommen-over-inger-stoejberg-blevet-svaerere-baade

Sådan fungere rigsretten en sjælen begivenhed på
171 årDu har hørt meget om Donald Trumps rigsretssag impeachment men i Danmark forgår Rigsretten anderledes. Rigsretssager er en sjælden begivenhed du ved sikkert at kun tre amerikanske præsidenter, er stillet for en rigsretssag. Men i Danmark har der været Fem sager på 171 årFem gange tidligere har Rigsretten været aktiveret i sager mod ministre.  1856 1877 1910 1995   tre er frifundet to er dømt Sigurd Berg blev i 1910 fik 1000kr. bøde for rolle i Albertiskandalen og Erik Ninn hansen for Tamilsagen fire mdr betinget fængsel,  1856: Anders Sandøe Ørsted m.fl. blev frifundet i en tiltale mod Ørsted-ministeriet

for ubevilgede militærudgifter i forbindelse med Krimkrigen. Siden Danmark ikke har en forfatningsdomstol, har man den særlige domstol Rigsretten med det formål at dømme i sager med ministre. Rigsretten sammensættes i det usædvanlige tilfælde, at regeringen eller Folketinget vil rejse en sag mod en minister, der mistænkes for at forsømme sit arbejde eller at gøre noget ulovligt i sit ministerembede. Der har kun været en håndfuld rigsretssager, siden Rigsretten blev oprettet i 1849. I de tre første sager blev ministrene frifundet. Rigsretten bliver sammensat af op til 15 af de længst siddende højesteretsdommere og et tilsvarende antal  , som bliver udpeget for en seksårig periode af Folketinget. De politisk valgte medlemmer må ikke samtidig være folketingsmedlemmer og medvirker for at sikre, at også politisk sagkundskab tæller med i sagerne. https://www.ft.dk/da/partier/kommissioner/rigsretten/medlemsoversigt

Rigsretten 1877
Under jagten på de nationalliberale for deres skyld på Krigen i 1864   rejste folketinget en rigsretssag, det var ikke pga. holdninger under krigen, det kunne man ikke. Der var dog andre ting nemlig grove forsømmelser og skødesløshed   i deres embedsførelse med folketingets magtmiddel var kontrollen med   bevillinger som Finansminister   have A.F. Krieger,  i 1874 solgt ruinen af den aldrig fuldførte Marmorkirke,  til C.F Tietgen  mod at kirken blev bygget færdig,    det ærgrede  Tietgen   hver dag  når han gik forbi at den bare fik lov til at ligge som en anden Sagrada Familia.  Barcelonas aldrig  fuldførte katedral  midt  i den velordnede dek af København,  og han havde flere gange  henvendt sig Finansministeriet,  hvad dets fremtidsplaner  var for området,  et flertal mente at   Tietgen   fik ruinen  og de omkringliggende   som han havde fået lov til at udstykke alt for billigt  så staten led et tab.   Marmorkirken – også kaldet Frederikskirken – blev indviet i 1894. Men kirkens grundsten var allerede blevet lagt i 1749,  til minde om Christan 1 der 300 år tidligere  som den første konge fra Oldenburgerne hans adkomst til tronen fortabte sig næsten  i tågerne,   han var tip tip-tip-oldebarn af Erik Klipping.   Byggeriet var begyndt men stoppet af .JF. Struensee, som skulle spare.  Der skete ikke   noget før at   Tietgen  have købt den nu skulle den bygges i samtidens nybarokke stil,     under navnet Frederikskirken, efter Frederik den 5  Arkitekten var Ferdinand Meldahl der var endda A.F. Kriegers nær ven,   Det pikante ved sagen var at  Krieger  havde underskrevet  aftalen i sidste øjeblik på samme dag han fratrådte som minister,     og at både   Tietgen   og Meldahl sammen med Krieger    hørte til inderkredsen hos datidens største diva Johanne Louise Heiberg,      som venstre nærede en blanding af had og frygt for.  Meldahl og Krieger spiste frokost sammen hver onsdag klokken 12     man anede uden at kunne bevise noget  at der var tale om en form for korruption eller vennetjeneste  Ruinen var opført på Finansloven,    blandt ejendomme  regeringen havde bemyndigelse til at sælge,   men venstreflertallet i folketinget    mente at Krieger havde handlet i mod statens tarv ved at forpligte Tietgen   til at færdiggøre kirken.     Og kun udstykke   de omliggende   grunde Statskassen kunne ha fået meget mere,   ind ved også at sælge kirken til selve boligbebyggelse. Det  var så som ofte siden set rationaliteten der sejrede hos Venstre,      når valget stod mellem  kultur og penge,   for det var endelig   Tietgens mening at  kirken skulle tilegnes De københavnske grundtvigianere  som politisk set stod venstre nær.

Sagen mod C.C. Hall  vendte den anden vej og handlede om overskridelse af budgettet for et byggeri, noget der er sket mange gange siden i Danmarkshistorien og han skulle sandt  at sige ikke  blive den sidste minister der kom i vanskeligheder af den grund folketinget mente han   som kultusminister  ifølge statsregnskabet, for 1874- 875  havde brugt flere penge til opførelsen af  ad det kongelige teater end finansudvalget havde bevilliget både sagen mod Krieger og Hall  var politiske, de var et ked i venstres kamp om at få anerkendt folketinget   som  det abeslut førende når det  gjaldt anvendelsen af statens penge.   Og med den retfærdiggørelse af   kravet om folketingsparlamentarisme    det at en regering altid skulle ha et flertal i ryggen.   Det var ikke svært for Krieger og Hall og finde forsvare det kentp for folketinget at finde en kvalificeret person   der ville optræde som anklagere,   C.C Alberti der var venstres faste advokat,  var gennem hele listen af anklagere.  Venstre kunne anse for deres politiske venner.  Uden at det lykkes måtte han ty til en kun 36årig og uprøvet jurist ved navn Viggo Hørup, Hørup tabte begge sager  men i løbet af de 21 retsmøder  der blev holdt lykkes  det ham at vinde betydelig respekt om sin person.   Og sit talent for at procedere få år senere skulle han blive   en af venstres betydeligste politikere, Som de tidligere ministre forsvare Højesteretsadvokat Kulbin konkluderede efter sagen helt i Estrups ånd. ” det er beklageligt hvis Rigsdagen lever i en forestilling  om    at regeringen skal ha bemyndigelse fra Rigsdagens side til så godt som alt  hvad den vil fortage sig” sådan kunne godsejerne regere   senere har mange ministre måtte sande  at det var dengang. 

Rigsretssag  1910
Efter Albertiskandalen var det en mindretals regering der blev ledet af Carl Theodor Zahle som havde støtte fra Socialdemokratiet,   som ingen vidste for kunne holde til at være parlamentarisk støtteparti.  Der var socialdemokrater der  var bad til at Zahle ikke  opfordrede partiet til at  træde ind i regeringen fordi de havde vedtaget på en kongres at Socialdemokratiet ikke ville i regering før de havde abeslut flertal,  Zhale havde en stor sag,.  Og så længe regeringen holdte den i live kunne den forvente støtte ikke alene fra Socialdemokratiet, men uventet støtte fra de politiske modstandere fra de borgerlige konservative højre.  Ønskede en rigsretssag mod .I,C Christensen og indenrigsminister   Sigurd Berg,   for at få fastslået om de havde svigtet deres  tilsynsforpligtelse over for Alberti og den sjællandske sparekasse,    de to tidligere ministre    så med ophøjet overbærenhed på folketingets bestræbelser og deres iskolde   attitude var med til at  de genvandt  en hel del af befolkningens respekt for  en tarvelig  forfølgelse af politiske modstandere,  I.C og Berg  engagerede den unge smigede og elegante  stjerneadvokat Frits Bülow  som forsvare  og han fik lov til at føre   sagen  helt som han ville,    uden indblanding, I,C Christensen    overværede  demonstrativt  Retsmøderne stående,  han nægtede og sætte sig foran Rigsrettens dommere,  og bevarede en næsten ufattelig ro    selv om anklageren  højesteretssagfører  G.M. Ree  var nok så sarkastisk,   i sin afhøring af den anklagede Christensen som han konsekvent kaldte ham,  der var fire anklagepunkter mod I,C Christensens   hvorfor greb han ikke ind over for bevillingerne til  landbrugslotteriet når det måtte stå klart for I.C at  Alberti,  misbrugte sin stilling    til at favorisere sig selv og sin omgangskreds? Hvorfor   greb I,C ikke ind da  Berg videregav   departementschef  Antonius Kriegers oplysninger,  om at sparekassen  havde et lån i nationalbanken som ikke var bogført?  Hvorfor   modsatte han sig ønsket fra folketinget om en undersøgelse   af Albertis forhold på baggrund af de anklagere der var rejst i pressen?  Og hvordan kunne I,C i sin korte periode som Finansminister uden videre yde sparekassen et nyt lån når han kendte til pressens skriverier.  Da dommen faldt fredag den 17 juni 1910 klokken 21 fik I, C Christensen    en næse og Berg blev idømt en bøde   på 1000 kroner.   Svarende til en månedsløn   som minister han havde ikke regeret som han burde på Kriegers  nødopråb  fra administrationen,    det  Bemærkelsesværdigved dommen var at I.C slap fri for ansvar når Berg blev dømt.  Berg var trods alt gået til sin chef konseilspræsidenten,   Med sin viden og bekymringer  og denne havde ikke regeret,    ved domsafsigelsen    stemte de juridiske dommere  for at dømme Berg   n mens de politiske  med en  undtagelse stemte i tråd med deres politiske overbevisning undtagelsen var bagermesteren den urokkelige socialdemokrat C. C. Andersen der ville frifinde Berg,    Han var den internationale arbejderforenings stiftere havde siddet ti år i den permanente voldgiftsret  som afgjorde  stridigheder på arbejdsmarkedet    og var fast dirigent ved  partiets kongresser.  Hans personlige integritet gik altid forud for partibogen, de 42 ¨år han sad i landstinget, og ingen voede at kritisere hans særstandpunkt til daglig blev han kaldt manden i midten.  Venstre kvitterede for      Bülows fremragende indsats som forsvare   ved at gøre ham til justitsminister og medlem af landstinget da det kom til magten igen, han var ellers højremand men man skal kende sine venner i politik.  Det vidste sig dog som så ofte før at en stjerne uden for Rigsdagen slukkes bræt når den kommer inden for murene

Tamilsagen
Den 11. juni 1993 besluttede Folketinget at stille Ninn-Hansen for Rigsretten, hvor han den 22. juni 1995 blev idømt fire måneders betinget fængsel. H. P. Clausens og flere andres politiske liv var ødelagt. Embedsværket gennemgik desuden en større ransagelse, og opmærksomheden på en juridisk korrekt embedsførelse blev skærpet. En sideeffekt blev en alvorlig uenighed mellem Venstre og Det konservative Folkeparti, som varede flere år, idet Schlüter blev mistænkt for at have benyttet Tamilrapporten som påskud til at aflevere regeringsmagten til oppositionen i stedet for at lade Venstres formand, udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, overtage statsministerposten. 1995: Erik Ninn-Hansen blev idømt fire måneders betinget fængsel med et års prøvetid i Tamilsagen for som minister at have standset familiesammenføringer for tamilske flygtninge uden om Folketinget https://www.youtube.com/watch?v=bXPWHh7Yd9c

Kilder DR Nyheder altinget folketinget.dk  Kaare R. Skou land at lede

Formel 1 sæsonen 2020

Rikke laver medaljer til maraton løb