Kaspers Corner - Politik fra hele verden. Kasper V. Hansen arbejder som journalist på Rytterkasernens Mediehus. Kaspers store interesse er politik og politisk historie fra hele verden. Det er også derfor, at han primært skriver politiske artikler til Rytterposten.dk. Artiklerne kommer i stort set uredigeret form, så stavefejl, usammenhængende og uforståelige sætninger kan forekomme.
in ,

Magtkampen er en realitet i Radikale Venstre, men hvad handler magtkampen om?

Af Kasper V Hansen

Endelig troede den nye politiske leder at der var lagt låg på de indre linjer i radikale venstre.  Efter et hovedbestyrelsesmøde i mandags var der opbakning fra partiets bagland, i sidste uge kom det frem at den tidligere leder Morten Østergaard ikke kun havde krænket Lotte Rod. Men hele tre andre kvindelige politikere. 

Sofie Carsten Nilsen har været en del af den gamle ledelse med Østergaard og kørt parløb, med ham afviser at ha kendt til sager, samme dag Østergaard stod frem i fredags orienterede Carsten Nilsen til et presse brief der dog var til tiden denne gang, og ikke seks timer som det tog sidst, at der var en åben personalesag. Men siden Hun er blevet valgt er der kommet beskyldninger om at Sofie Carsten Nilsen kendte til Sager og dækkede over dem, blandt andet fra Martin Lidegaard der var formandsudfordre til Sofie Carsten Nilsen, han fik 4 hun fik 12 stemmer på det nu berømte gruppemøde i den sorte diamant. Han mener der var et Coverup. Den første bølge af uro kan bedst beskrives i det gamle Citat af Erik Ninn Hansen ” man skal ikke bære nag i politik man skal blot huske deres navne. ”

Hvad har Ida Auken gjort for at vække opsigt
Folketingsmedlem Ida Auken nemlig et fuldtonet mistillidsvotum mod den politiske leder Sofie Carsten Nielsen – samt hele den øvrige ledelse. – Det var en lang dag i Den Sorte Diamant, hvor jeg kunne sidde og se mit parti nedsmelte for åben skærm. Men værre endnu har det været at se på efterspillet, hvor den nuværende politiske leder er fortsat med at skjule vigtig viden over for offentligheden og for folketingsgruppen, skriver Ida Auken på facebook. Hun er for tiden sygemeldt med stress, men var indtil foråret en højt profileret klimaordfører.  Ida Auken skriver, at hun allerede i efteråret 2018 gjorde det klart for Sofie Carsten Nielsen, at hun havde mistet tilliden til Morten Østergaard som frontfigur. Blandt andet på grund af hans opførsel over for kvinder. En opførsel som ifølge Ida Auken fik ledelsen til at ‘mandsopdække Morten og lægge ham i seng, når han blev for beruset’. Hun beskriver en episode – en af de tre chikane-sager, som partiet har redegjort for – der fandt sted under Folkemødet i 2017. Ifølge Ida Auken befamlede Morten Østergaard en ung kvinde mod hendes vilje. – Og med stærkt grænseoverskridende adfærd havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig, skriver hun. Sofie Carsten Nilsen afviser og kalder det løgn og direkte selvom hun ikke bruger ordet partiskadelig virksomhed. At Ida vælger at slynge falske påstande om mig og vores landsformand ud på nuværende tidspunkt, kan jeg ikke se som andet end et forsøg på at destabilisere partiet. https://www.dr.dk/nyheder/politik/efter-giftigt-angreb-fra-ida-auken-det-ligner-aaben-krig-i-radikale-venstre

Hvad Nu radikale
De sidste fem ord er vigtige . For ved at betegne Ida Aukens anklager som partiskadelig virksomhed har Sofie Carsten Nielsen reelt udelukket, at de begge to kvinder kan blive i de radikales folketingsgruppe, enten må et flertal følge Ida Auken og vælge den nye leder, ellers må Sofie Carsten Nielsen statuere et eksempel og presse det trodsige folketingsmedlem til selv at gå. Folketingsmedlemmerne kan nemlig ikke ekskluderes af ledelsen. I det radikale venstre, er partistrukturen en anden ting.  Ida Auken har fået støtte af Jens Rohde, og truer på Facebook med at gå sker der Ida Auken noget. I det hele taget snakker de radikale ikke med hinanden i disse dage, men kommunikere med hinanden over Facebook.  Nogen har afvist det kunne ske at Sofie Carsten Nilsen kan blive væltet. Men tænk Per Stig Møller og Hans Engell i de konservative i 1990erne. Da Hans Engell kørte ind i den berømte betonklods. 

De konservatives situation bliver værre, da dagspressen seks dage senere kan afsløre, at Per Stig Møller selv har en spritdom på samvittigheden. Formanden afviser rygtet, som dog viser sig at have substans. 30 år tidligere har Per Stig Møller fået 20 dages hæfte for spritkørsel, og så begynder knivstikkeriet for åbent tæppe.  Det ender med at både Engell og Møller trækker sig.  https://nordjyske.dk/nyheder/blodbadet-paa-christiansborg/f5df5114-3d88-478a-98db-60796f5a5c87

Fløjkrige er ingen ny ting
Radikale blev dannet den 21. maj 1905 som et resultat af splittelsen i det regeringsbærende Venstrereformparti. Især det militære spørgsmål havde givet anledning til intern uro i Venstrereformpartiet og partiet var blevet splittet i to fløje. Den ’radikale’ fløj argumenterede for antimilitarisme og bedre vilkår for husmændene og de dårligst stillede i byerne. De ’radikale’ havde således større forståelse for det voksende Socialdemokratis sag og ønskede mere afstandtagen til Højre. Samtidig med at uoverensstemmelsen i partiet resulterede i eksklusionen af de ’radikale’ elementer fra Venstrereformpartiets folketingsgruppe, var et landsomspændende arbejde i færd med at skabe grundlaget for et Radikalt Venstreparti, blandt andet inspireret af P. Munch, der senere blev forsvars- og udenrigsminister for Det Radikale Venstre. 538 delegerede fra hele landet deltog i mødet i Odense, og det grundige forarbejde resulterede i vedtagelsen af partiets principper og vedtægter. Først efter partiets stiftelse og vedtagelsen af partiprogrammet tilsluttede de ekskluderede folketingspolitikere sig partiet. Og siden da har det været en tradition. At de radikale aldrig har følt det var et godt landsmøde hvis ikke folketingsgruppen er Blevet nedstemt engang af medlemmerne. ”Jeg holder ikke af borgerliggørelsen af det radikale venstre. Virkelig fremskridtslovgivning, kan kun ske sammen med Socialdemokratiet ” Skrev Karl skytte på julekort til gamle Jørgen Jørgensen i 1967 da var Hilmar Baunsgaard leder.

I 2006 var Nasser Khader i krig med daværende politiske leder Marianne Jelved   i et interview i Politiken at lægge luft til partiets ultimative satsning på fem nøglekrav. Fem krav, som alle skal opfyldes, hvis de radikale skal gå med i en regering. Blandt kravene er en anden skolepolitisk, en anden udlændingepolitik og et farvel til VK’s “asociale” skattestop. Under forhandlingerne om et regeringsgrundlag må man gøre op med sig selv, om man vil acceptere det, man når frem til (…) Det kan også være, vi beslutter os for at leve med det, fordi man samlet set får Danmark sporet væk fra VK’s retning, erklærede Naser

Khader i interviewet. Ultimative krav kunne han ikke lide, fremgik det. de opsigtsvækkende særmeldinger om partiets linie betyd i første omgang at Khader blev sat på plads af folketingsgruppen, men året efter gik han mere og mere i mod partiets udlændingepolitik også  tog han Anders Samuelsen der var valgt for de radikale i Europa-Parlamentet med sig og sammen med konservative Gitte Seeberg dannede de ny alliance 

Striden i Radikale handler om anden ting magt og linje
Sexsimesagerrne mod Morten Østergaard, og beskyldninger om Coverup handler om andet end det. det handler om magt og personopgør og når ja hvilken linje og politik radikale skal føre. Det er ingen hemmelighed, at Martin Lidegaard længe har ønsket en anden kurs for Radikale Venstre. En kurs, hvor partiet i mindre grad dyrkede uenigheden om udlændingepolitikken og i højere grad gjorde sig spilbar både til højre og venstre. Den tanke udfoldede Lidegaard for to år siden i bogen ’Lad os mødes på Midten’. Året efter rumlede rygterne om et magtskifte i partiet efter folketingsvalget. Men det forstummede, da Morten Østergaard sikrede markant fremgang, og i stedet røg Martin Lidegaard ud af ledelsen. Siden har han ikke gjort meget væsen af sig, og hans nærmeste allierede i folketingsgruppen, Ida Auken, har i et stykke tid været sygemeldt. Men der var tilnærmelser mellem Radikale og venstre om at skifte side, men den dør smækkede Jacob Ellemann Jensen i ved venstres gruppemøde, fordi man ser de radikale som for bløde på udlændingepolitik blandt andet.  Hos De Radikale elsker man ellers at portrættere sig selv som dansk politiks midterparti. De ser sig selv som tungen på vægtskålen. Det er dem, der afgør, hvem der bliver statsminister. Sådan har det også været historisk mange gange, de har afgjort om vi har fået borgerlige regeringer eller socialdemokratiske regeringer, Enten er de radikale i regering, eller også regerer de«, som Ivar Nørgaard (S) udtrykte det deres selvforståelse er at de mener derfor at deres mandater tællere mere og er mere værd end andre støttepartier som Enhedslisten og SF. Det hjælper ikke at socialdemokratiet har: At smidt det gamle radikale   magtparti ud af regeringskontorerne og dermed reducere deres indflydelse. De er blevet nægtet deres førstefødselsret. Det er de andres skyld. Lidegaard stod for et kompromis og en mulig regeringsdannelse og give radikale ministerposter, som de mener er det bedste sted i dansk politik at være.  For der indflydelsen er samtidig er Sofie Carsten Nilsen mere til at forsætte Østergaards linje med en konfrontatorisk linje med trusler om at vælte regeringen på vigtige emner som klima og andet, uroen i de radikale forhindre det men vigtige forhandlinger venter om hjørnet herunder forhandlinger som er vigtige radikale mærkesager.

Som Svend Auken har udtrykte det “Det er let nok at finde venner i politik. Bare ikke i sit eget parti. For det er i virkeligheden partikammeraterne, man konkurrerer mest med om magt og karrierer. “ 

Kilder DR nyheder TV2 avisen. Danmark Information Nordjyske

Dramatiske døgn i Politik både i dansk politik og USA

Affaldssortering – Mad – og restaffald