Historieløst at opstille en statue af Reagan for at markere befrielsen

Kaspers Corner - Politik fra hele verden. Kasper V. Hansen arbejder som journalist på Rytterkasernens Mediehus. Kaspers store interesse er politik og politisk historie fra hele verden. Det er også derfor, at han primært skriver politiske artikler til Rytterposten.dk. Artiklerne kommer i stort set uredigeret form, så stavefejl, usammenhængende og uforståelige sætninger kan forekomme.

Af Kasper V Hansen

Bela Szandelszky

De konservative i Københavns borgerrepræsentation har været ude med et tåbeligt forslag, med at opstille en statue af Ronald Reagan, ”Vi ønsker at markere, at Danmark har levet i frihed og fred i 75 år. En væsentlig årsag til Danmarks lange periode i frihed kan tilskrives vores medlemskab af NATO og nære samarbejde med USA.   Jeg har svært ved at forestille mig, at Socialdemokratiet og de blå partier ikke vil bakke om en markeringen af 75-året for Danmarks befrielse, siger Jakob Næsager. ” der er konservativ

https://www.tv2lorry.dk/koebenhavn/konservative-vil-opstille-statue-af-tidligere-amerikansk-praesident-i-koebenhavn

Ikke første forslag  det  har delt vandene

Ronald Reagan-selskabet i Danmark, hvor blandt andet tidligere minister Søren Pind er stifter. Og medlem, har længe ønsket, at der blev opsat en statue eller buste af USA’s præsident Ronald Reagan på Sankt Annæ Plads i København, hvor der allerede findes en tilsvarende buste af en anden tidligere amerikansk præsident Franklin D. Roosevelt (1933-1945). Reagan-selskabet ønsker med en buste at hylde Ronald Reagan som den, der ifølge selskabet primært kan tilskrives æren for afslutningen af den kolde krig. Ifølge Berlingske Tidende 26. april 2018 skulle Søren Pind og Københavns overborgmester Frank Jensen, Socialdemokraterne, være røget i totterne på hinanden over netop denne eventuelle statue. Det er rygter om en byttehandel med overvågning af danskerne for en buste af Reagan på den centrale plads, der har udløst den bitre strid mellem de to I perioden 2015-16 var Søren Pind justitsminister, og Overborgmester Frank Jensen spurgte dengang, ifølge Søren Pind, om det var muligt at få en lovgivning, der skulle give bedre muligheder for Kamera

Overvågning af almene boligbyggerier, som led i kommunens forsøg på at bekæmpe kriminalitet i disse boligkvarterer. Det ville Pind forsøge at få indført, mod at Frank Jensen på sin side ville give tilladelse til at det danske Reagan-selskab kunne få opsat en statue eller buste af Reagan på et centralt sted i København. Aftalen blev efterfølgende omtalt i bl.a. Berlingske Tidende Ifølge Pind sagde overborgmesteren god for aftalen, men rejste aldrig statuen. I februar 2017 henvendte Søren Pind, som præsident for Reaganselskabet, sig så til Frank Jensen og forespurgte om status på busten. Overborgmesteren mindedes ikke bytte handlen og svarede derfor, at en placering af en statue eller buste på Sankt Annæ Plads ville kræve en officiel ansøgning til kommunens Teknik og Miljøforvaltning efter de normale procedurer. Reagan-selskabet valgte derefter at droppe den konkrete sag, men mener stadig, at der bør opsættes en buste af Ronald Reagan et centralt sted i København, ligesom det er sket i en række andre Europæiske storbyer   ikke mindst i Central- og Østeuropa efter murens fald. https://nyheder.tv2.dk/udland/2019-11-09-30-aar-efter-murens-fald-illustrerer-debatten-om-en-reagan-statue-krisen-i-det

Én Reaganstatue er heller ikke populært alle steder tidligere folketingsmedlem fra Enhedslisten Pelle Dragsted, skrev i information ” Ønsket om at hædre Reagan med en statue er et godt eksempel på, at det blå Danmark mangler et selvopgør med de forbrydelser, som deres ’hold’ begik under Den Kolde Krig, og med Vestens støtte til regimer og bevægelser, der stod bag omfattende og uhyggelige forbrydelser mod menneskeheden i antikommunismens navn.”  https://www.information.dk/debat/2019/11/burde-rejses-skamstoette-reagan-minde-hoejrefloejen-forbrydelser

Det er historieløst og lyder som en dårlig joke
Det er dog historieløst og lyder som en joke at hæder Ronald Reagan for at markere 75året for befrielsen, for det første Reagan har ikke noget med befrielsen at gøre, han var soldat under anden verdenskrig, han legede krig i krigsfilm i forskellige Hollywoodfilm under krigen. En artikel på nettet skrev Reagan ” optrådte udmærket i WW2” og det var det han gjorde” dette link viser det Reagan så af kamp. https://www.youtube.com/watch?v=S8X6Q_md1j4  

Man mener at Reagans optræden i krigsfilm under krigen gav ham et mærkeligt forhold til krig og det at føre krig. Hans vicepræsident George HW Bush var mere en krigshelt han blev skudt ned af et japansk fly i Stillehavet.

To andre præsidenter der burde ha en statue i Danmark så

For det andet var Ronald Reagan ikke engang præsident på det tidspunkt, det er historieløst at give ham hæder for det, det burde være enten præsident Franklin Delano Roosevelt der var en større præsident end Reagan nogensinde blev, han sad som præsident i 12år,  og førte USA og verdenen til sejr i 2. verdenskrig  han gjorde det fra en kørestol en kæmpe inspiration til handicappede for hele verden , Han var , blandt andet med til at give ordren og planlægge  D-dagen hvor amerikanske styrker landede på Normandiets strande. Operation Overlord, der havde som mål at befri Europa fra den tyske besættelse.  Og dermed befri Danmark og ende tysk besættelse af Danmark sammen med de to andre store Winston Churchill og Josef Stalin.  eller så burde man sætte en statue af Harry S Truman  det var Truman der annoncerede at krigen var slut med tyskerne  dermed fred og befrielse af Danmark   https://www.youtube.com/watch?v=NFt2Rrt6-5Q   Truman sørgede også for freden i Europa og verden ved at oprette FN  hvor Danmark var med ved grundlæggelsen af  FN Ved  San Francisco konferencen FN var ikke Trumans ide det var FDR De indledende manøvrer til dannelsen af FN fandt sted allerede under Anden Verdenskrig. Den 14. august 1941 holdt den amerikanske præsident, Franklin D. Roosevelt (1882-1945), og den britiske premierminister, Winston Churchill (1874-1965), et hemmeligt møde på et slagskib i Atlanterhavet. Efter mødet udsendte de Atlanterhavserklæringen om den fred, der skulle skabes efter Anden Verdenskrig. I stedet for væbnet magt skulle der skabes et bredere og permanent system af sikkerhed for alle verdens nationer. Betegnelsen De Forenede Nationer

Men han døde inden, og det var op til Truman at føre Roosevelts ønske ud i livet, at Danmark blev en del af FN var ikke givet for Danmark var ikke en del af det gode selskab pga. af besættelsen og et medlemskab af FN var noget mange danske politikere ønskede   Danmark blev en del af det gode selskab og skulle ikke hurtigt vælge side i den begyndende øst-vest-konflikt. På den måde var FN helt central for Danmark i 1945. Det var Truman der godkendte Udenrigsminister George Marshall Marshallplanen´ Der ville genopbygge Europa med milliard doller hjælp herunder Danmark der nød godt af det.  At hæder Reagan i forbindelse med befrielsen er en joke, konservative raser ofte over historieløsheden blandt ungdommen, de udviser den her i et kæmpe selvmål af historieløshed, det forslag burdet gå i glemmebogen eller Jakob Næsager. Burde læse mere op på sin verdenshistorie.

Kilder tv2 Lorry Berlingske information magasinet Europa  historielab.dk   bøgerne  Præsidenter – fra Washington til Trump Bog af Philip Christian Ulrich og Rasmus Dahlbeg USA’s historie  af Erling Bjøl

På tur til Hollufgård

Markedet er ikke noget sted – en teateranmeldelse.