Kaspers Corner - Politik fra hele verden. Kasper V. Hansen arbejder som journalist på Rytterkasernens Mediehus. Kaspers store interesse er politik og politisk historie fra hele verden. Det er også derfor, at han primært skriver politiske artikler til Rytterposten.dk. Artiklerne kommer i stort set uredigeret form, så stavefejl, usammenhængende og uforståelige sætninger kan forekomme.
in ,

Forsvarets efterretningstjeneste ramt af en kæmpe skandale

Af Kasper v Hansen

”Jeg forstår godt nysgerrigheden, men jeg har ikke yderligere at tilføje”, lød det fra forsvarsminister Trine Bramsen, da DR Nyheders Anja Westphal mødte hende på

 Christiansborg om formiddagen i mandags. Westphal forsøgte sig med endnu et spørgsmål, men Bramsen tav og gik videre, med en anden person formentlig en departementschef embedsmand eller spindoktor, ned af trapperne og undveg dermed og svare. På en af de største mulige efterretningsskandaler i nyre Danmarkshistorie om en af de mere hemmelige efterretningstjenester i Danmark. 

Hvad er forsvarets efterretningstjeneste
Du kender til Politiets efterretningstjeneste, der dem der holder øje med Spioner og forhindre terrorister, slå til på dansk jord, de kommer derfor ofte i danske medier.  Men der er en anden hemmelig efterretningstjeneste, de kommer kun i medierne en gang om året med en trusselvurdering mod Danmark, og hvad der kan ske mod danske mål i udlandet Forsvarets Efterretningstjeneste, hedder det. Oprettet i 1950 under den kolde krig, er det danske svar på MI6  under den kolde krig var  blikkenslagere bestilt af FE pillede ved kloakrørene, så den daværende sovjetiske leder Nikita Krustjovs afføring og urin røg lige ind til efterretningstjenestens laboratorium, der dog kunne konstatere, at topkommunistens helbred tilsyneladende var fint i modsætning til, hvad agenterne mente at vide det er en udenrigsefterretnings tjeneste der spionere i udlandet, Efterretningstjenesten har til opgave at indsamle, bearbejde og formidle informationer af betydning for danske sikkerhedsinteresser. Oplysningerne kan blandt andet omhandle terrorisme, våbenhandel, udvikling af masseødelæggelsesvåben, pirateri og organiseret kriminalitet, samt militære, politiske og økonomiske informationer af betydning for danske sikkerhedsinteresser.  De har hovedkvarter på Kastellet i København og trives bedst i skjul.  Men kommer i medierne

Kort pressemeddelelse med en bombe af en nyhed
Mandag sendtes en kort pressemeddelelse ud på forsvarets hjemmeside ud med bombe af en nyhed ” Ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er fritaget fra tjeneste indtil videre. ” Det drejer sig om chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, og to øvrige ledende medarbejdere. ” Det drejer sig om chefen for ledelsesstaben blandt andet ansvarlig for FE’s juridiske afdeling. Den tredje hjemsendte chef, sektorchefen for indhentning, er chef for de medarbejdere og afdelinger i FE, der direkte er beskæftigede med at indsamle oplysninger enten gennem forskellige former for elektronisk spionage og aflytning af kommunikation eller gennem brug af menneskelige spioner. Den sidste der blev hjemsendt var Thomas Ahrenkiel departementschef i Forsvarsministeriet og tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste.   Og en kommende ambassadør i Tyskland. Der ikke bliver Ambassadør alligevel.

Hvad handler skandalen om
Tilsynet med Efterretningstjenesterne udsendte i en pressemeddelelse efterfølgende samme dag, hvoraf det fremgik, at tilsynet i november 2019 var blevet kontaktet af en eller flere whistleblowere, der havde forsynet tilsynet med et omfattende materiale og hidtil hemmeligholdt materiale. Ifølge tilsynet peger materialet på, at de ledende medarbejdere i FE har tilbageholdt oplysninger eller direkte talt usandt overfor tilsynet, der ifølge loven har krav på at få indblik i FE’s virksomhed og aktiviteter. Det kom også frem, at tilsynet vurderer, at FE kan have spioneret mod borgere bosat i Danmark, hvilket i ´ ikke er tilladt for FE, der primært har til opgave at spionere mod Danmarks fjender i udlandet eller mod trusler mod danske interesser, der stammer fra fremmede stater eller borgere i udlandet. Tilsynet vurderer blandt andet også, at FE kan have set igennem fingre med spionage mod Danmark indenfor Forsvarsministeriets område, ligesom der kan være sket overbringelse af oplysninger om danske borgere til fremmede efterretningstjenester. Ifølge Dagbladet information” Tilsynet kom i 2018 også frem til af FE er givet mangelfulde eller vildledende oplysninger vedrørende ét af tjenestens indhentningssystemer,« skrev tilsynet i sin rapport og konstaterede ved en stikprøvekontrol, at FE i 13 procent af tilfældene foretog uberettigede søgninger i rådata, ”selv om resultatet måtte forudses i overvejende grad at blive oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer”.  TET tilsynet med efterretningstjenesterne blev oprettet i 2014 for at kontrollere at FE ikke blev en stat i staten, de skulle kontrollere og holde øje med dem, TET har gennem flere år rettet kritik af FE i reporter senest i 2018 skandalen handler om at man har prøvet og blive skulle kontrollere og holde øjet med samtidig har FE skulle spioneret mod dem der skulle holde øje med dem det er ironisk. At Lars Findsen og Thomas Ahrenkiel Sendes hjem fordi de begge har muligvis været vidne om det, desuden har begge haft hinandens job som både   Departementschef i Forsvarsministeriet og som spionchef

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-08-25-chefer-for-efterretningstjeneste-byttede-job-ingen-har-haft-lyst-til-at-rydde-op

kejsergadesagen og Hetler-sagen 
Forsvarets efterretningstjeneste må ikke spionere herhjemme det er kun PET der må det. Men der har gennem tiden været eksempler på at FE har opereret på dansk jord og på danske statsborgere selvom de ikke må.  Kejsergadesagen så dagens lys i 1969, da det blev afsløret, at FE havde en aflytningscentral i en af Københavns Universitets ejendomme i Kejsergade i København, det var danske studerende der opdagede det, som muligvis blev brugt til aflytning af udenlandske ambassaders telekommunikation. Sagen medførte stærk kritik af universitetet, Lokalerne blev efter afsløringen rømmet under pressens fulde opmærksomhed, og affæren medførte stærk kritik af universitetet og af Forsvarets Efterretningstjeneste. Også forsvarsministeren og statsministeren blev angrebet, men hævdede at have været holdt i uvidenhed. Der blev forsøgt beslaglæggelse over for de aviser, der havde afsløret centralen, ligesom der rejstes tiltale mod de ansvarshavende redaktører; der idømtes dog kun ret beskedne dagbøder. Ombudsmanden søgte at afslutte sagen med en udtalelse om, at der ikke kunne rettes bebrejdelser mod de ansvarlige ministre Hetler-sagen har navn efter Hans Hetler Derudover var han i 1960’erne kendt som en fusentast på den yderste højrefløj. Han susede rundt med sympatier for apartheidstyret i Sydafrika og paranoide forestillinger om venstrefløjssammensværgelser i Danmark. Hetler søgte at gøre karriere i det grundlovsfjendtlige parti De Uafhængige. Karrieren kørte i grøften, da Hetler blev grebet i at sætte falske underskrifter på den opstillingsliste, der skulle have skaffet ham et folketingssæde. Der i 1970’erne var ansat af FE for at spionere mod den danske venstrefløj. Det var i strid med regeringserklæringen fra 1968, der forbød efterretningstjenesten at registrere danske statsborgeres lovlige politiske aktiviteter, og da sagen blev oprullet i medierne, nedsatte regeringen en kommissionsdomstol, og justits- og forsvarsminister Orla Møller gik af.

Hvad har sagen fået af politiske konsekvenser
BT kunne afsløre ” På et dybt fortroligt møde i Statsministeriet orienterede hun i weekenden partiledere om sagen. Om skandalen i spiontjenesten. Hendes budskab var, at det ikke så godt ud, og at sagen skal undersøges til bunds. Hun leverede det bekymrende budskab på baggrund af en omfattende analyse, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET, fredag sendte til forsvarsminister Trine Bramsen. Orienteringen hos Mette Frederiksen skete under fuld fortrolighed blandt partilederne, og derfor vidste mange forsvars- og retsordførere intet, da sagen blev meldt ud i offentligheden mandag Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, deltog heller ikke i weekendens møde, men det skyldtes praktiske årsager. Men to blev ikke orienteret det var Alternativet og det der har vakt størst undring på Christiansborg at Regeringens vigtige støtteparti Enhedslisten ikke var inviteret til mødet. Pernille Skipper er heller ikke blevet orienteret på andre måder af Mette Frederiksen i løbet af weekenden, oplyste Enhedslisten. ” Det kan være med til og give tillidsbrud mellem Pernille Skipper og Statsminister Mette Frederiksen, den kolde krig er slut og Enhedslisten har gennem årene vidst det ikke er dem der giver fortrolige oplysninger til pressen fordi de vil blive mistænkt først.

TET er ikke de eneste der føre kontrol, det er en parlamentarisk kontrol i Folketinget med Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne I 1988 nedsatte Folketinget Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Udvalget har til formål at have indseende med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET). Udvalget fungerer anderledes end andre udvalg, fordi det beskæftiger sig med efterretningsforhold. Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne skal orienteres, før regeringen udsteder retningslinjer for efterretningstjenesternes virksomhed. Regeringen skal holde udvalget orienteret om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller udenrigspolitiske spørgsmål, som er af betydning for efterretningstjenesternes virksomhed. Når regeringen orienterer udvalget, sker det under hensyntagen til de særlige forhold, som gør sig gældende for efterretningsvirksomhed. Udvalget består af 5 folketingsmedlemmer. De bliver udpeget af de folketingspartier, som har en plads i Folketingets Præsidium. Der er ingen stedfortrædere. Udvalget vælger selv, hvilket medlem der skal være formand. Udvalgets medlemmer kan indkalde til møde i udvalget. Det kan regeringen også.  Tavshedspligt har alle udvalgets medlemmer og sekretærer om, hvad de får at vide i udvalget.  Men medlemmerne får kun begrænset indsigt i generelle arbejdsgange og er underlagt streng tavshedspligt. Møderne er tophemmelige, og medlemmerne kan straffes med fængsel, hvis informationer fra møderne slipper ud. De nuværende medlemmer er Claus Hjort Frederiksen venstre Jeppe Bruus Socialdemokratiet Morten Østergård radikale Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og endelig Dennis Flytkjær Dansk folkeparti.

De uheldige sager i FE, der kom frem i offentligheden i, stammer blandt andet fra en periode, hvor Claus Hjort Frederiksen selv var forsvarsminister. Allerede i juni 2019 blev Hjort angiveligt advaret om, at noget var galt i FE, skriver Ekstra Bladet. På det tidspunkt var han fungerende forsvarsminister få dage inden Trine Bramsen blev udnævnt og regeringsskiftet.  Og derfor har Hjort trukket sig fra formandsposten Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, det fordi han vil komme i  Habilitetsproblemer  i forbindelse med en kommende undersøgelse af FE der arbejdedes på at undersøge sagen og der nok bliver opfundet nye metoder til at undersøge skandalen da der handler om efterretningstjenesten  og fortrolige oplysninger så er det ikke sikkert at de undersøgelsesmetoder man plejer at bruge, vil kunne gøres her skal man ha en ny særlov også videre. . Men i den kommende undersøgelse vil habilitetsproblemer at han skal være formand og få oplysninger om en kommende undersøgelse, her vil Hjort ha blevet orienteret om hvad de muligvis ville finde fremme til om ham og kritik af ham. Og skal selv spørge kritisk ind til undersøgelsen, https://www.dr.dk/nyheder/politik/allerede-i-2019-den-forrige-regering-blev-advaret-om-kritisable-forhold-i

Allerede nu kræver DF chefen for forsvarets efterretningstjeneste fyret I den kommende tid kommer Socialdemokratiet, Venstre og Konservative til at stå vagt om efterretningstjenesten. Der vil komme kritik men hvad der vil ske hvis undersøgelsen finder nogen man ikke kan sidde overhørig så ved jeg ikke hvad der vil ske, andet en ja det er også for galt og at de har kunnet fundet sted. Om der vil komme konsekvenser må vi vente med og se. Radikale udtrykte forsat tillid til FE men kritiserede Cheferne og ville til bunds i skandalen.  Men allerede nu er der også krav fra Enhedslisten om mere demokratisk kontrol med efterretningstjenesten, De har i mange år været kritiske og faktisk har de noget og ha det i, i forhold til andre demokratiske lande, har vi i Danmark en ringe parlamentarisk kontrol med efterretningstjenesterne.  Hvad der kommer til og ske og hvor stor skandalen er ved vi ikke men skandalen vil rulle længe.

Kilder Dagbladet Information DR Nyheder TV2 BT Lex.dk  folketinget.dk

Bidens store nat

Det store Trump Show