Finanslovsaftale indgået mandag nat aftale på 38 sider

Kaspers Corner - Politik fra hele verden. Kasper V. Hansen arbejder som journalist på Rytterkasernens Mediehus. Kaspers store interesse er politik og politisk historie fra hele verden. Det er også derfor, at han primært skriver politiske artikler til Rytterposten.dk. Artiklerne kommer i stort set uredigeret form, så stavefejl, usammenhængende og uforståelige sætninger kan forekomme.

Af Kasper V Hansen

Formiddag KL. 11 mødtes partierne SF Enhedslisten Radikale, og Alternativet til møde i Finansministeriet, hos Finansminister Nikolaj Wammen, for at forhandle en forsinket finanslov, endelig 21.37 er glasdøren i Finansministeriet gået op. Endelig er regeringen blevet enige med støttepartierne De Radikale, Enhedslisten, SF samt partiet Alternativet om næste års finanslov. Det, der kan kaldes et nationalt budget for Danmark. Og endelig kunne Finansministeren sige ” Danmark har her til aften fået en finanslov”, sagde en tydeligt glad finansminister, Nicolai Wammen, dermed har regeringen forsinket men ikke så forsinket som Blå bloks Julekaos hvor vi måtte helt hen i juleferien før der var en Finanslov været færdige før tid, der bliver ikke klatret op i juletræerne i år.

En aftale alle kunne sig selv i
Det er glade støttepartier, der har til aften samlet på den berømte stengang i Finansministeriet ”Det, vi med denne her finanslov gør, det er, at tage massive skridt i en retning af at reducere Danmarks udledning af drivhusgasser og styrke den grønne omstilling, ” sagde Morten Østergaard, politisk leder af De Radikale.  Fra SF Formand

Pia Olsen Dyhr lød det ”Jeg er glad. I dag skriver vi faktisk danmarkshistorie. Vi sikrer børnene rettigheder – nemlig ved at lave minimumsnormeringer. Der er ingen tvivl om, at det her har været en hjertesag for SF. ” ” Jeg er også rigtig glad. Jeg er stolt over det, vi har lavet sammen, – på trods af de uenigheder vi har haft undervejs, så er det faktisk lykkes os at lande noget, der er et markant løft af vores velfærdssamfund og et stor skridt på den grønne omstilling, lyd det fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper. ”” Også hos Alternativet er politisk leder Uffe Elbæk tilfreds:  -Det er blevet den mest grønne, og klogeste og mest progressive aftale. Det mener jeg virkelig. ” Finansministeren sagde det havde taget lang tid fordi partierne havde kæmpet som løver for deres mærkesager.

Finansministeriet har offentliggjort 38 sider lang aftale. 
Finansloven har sikret følgende på Finansloven radikale fik en fjernelse af uddannelsesloftet: Loftet fjernes med virkning fra den 1. juli 2020. Det koster 70 millioner kroner i 2020. Der bliver afsat 290 millioner kroner i 2021. Taxameterløftet bliver videreført de næste tre år. Det koster lidt over 300 millioner kroner om året. En milliard til at udtage landbrugsjord. Lavtliggende og sårbare landbrugsjorde skal udtages først.  SF fik Minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, så der højst må være tre børn per voksen i vuggestuen og seks børn per voksen i børnehaven. Første skridt skal tages fra 2020 og være fuldt indfaset i 2025. Kravet skal gælde for hver enkelt vuggestue og børnehave Det er aftalt at indføre minimumsnormeringer fra 2020, som skal være fuldt indfaset i 2025. Men det afgørende konfliktpunkt – om det skal opgøres som et gennemsnit af de enkelte kommuners daginstitutioner eller gælde for hver enkelt vuggestue og børnehave, som SF har krævet – er udskudt til forhandlinger i foråret.  Et økonomisk løft af folkeskolen og investeringer i uddannelserne Finansloven giver flere penge til folkeskolen. Der er afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 millioner kroner i 2021, 550 millioner kroner i 2022 og 807 millioner kroner i 2023.  Milliard kroner til klimaindsatsen i 2020 – herunder udtagning af den mest klimabelastende landbrugsjord, lavere elvarmeafgift og udfasning af fossile brændstoffer i industrien. Der blev afsat 200 millioner kroner til udtagning af landbrugsjord. Elvarmeafgift kom ikke med i aftalen, ligesom der heller ikke står noget om udfasning af fossile brændstoffer i industrien. Enhedslisten fik dette: Billetter i tog, busser og metro skal være 30 procent billigere. Det vil koste tre milliarder kroner. Der bliver afsat 98,7 millioner kroner til takstnedsættelser i 2020 og altså langt fra de tre milliarder, som Enhedslisten krævede En milliard kroner til psykiatrien. Der bliver sat gang i en 10 årsplan, der skal forbedre psykiatrien. Til næste år er der afsat 600 millioner kroner.  En milliard kroner til minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, som skal gælde for samtlige institutioner i landet. Der er afsat 500 millioner kroner i 2020 stigende til 1,6 milliarder i 2025. Den konkrete model skal aftales senere. Men pengene rækker ikke til den model, som Enhedslisten har foreslået.

Dyr Finanslov
Regeringen havde afsat en pulje på 2 mia. kroner til at forhandle med de andre partier. Den pulje er altså blevet større men den er altså væsentligt større, end de beløb, som der var sat af, nogen mener det er det er blevet dyre Finanslov som de borgerlige mener her nogen af kritikpunkterne Regeringen hæver fra 2021 den såkaldte bruttospilleindtægt fra 20 til 28 procent. Det betyder, at udbyderne af sportsvæddemål og onlinecasinoer skal betale otte procentpoint mere til statskassen af deres overskud. Det forventer Finansministeriet vil indbringe 150 millioner ekstra årligt. Derudover indføres der en registreringsafgift på fly, der ventes at indbringe fem millioner kroner om året arveafgiften beholdes Den meget omdiskuterede bo- og gaveafgift på familieejede virksomheder bliver forhøjet til 15 procent med regeringens nye finanslov fra de nuværende seks procent har også valgt at fastholde skatten på arbejdsgiverbetalt telefoni. Den skat afskaffede den daværende VLAK-regering ellers og arvegiften blev også fjernet samtidig stiger Smøger til 60 Kr. men det kommer ikke det hele prisstigningen sker over to år næste år kommer smøgerne op på 55år det er ikke så galt.

Det er også en Finanslov uden at man kaster mudder på muslimer ingen symbolpolitik rettet den vej, men partierne har dog været og er stadig uenige den vej, og der vil stadig være skænderi og andet om det, men det med at sætte kriminelle ud til en dum ø som Lindholm er der ikke noget af. Hvis man vil læse det hele kan man det her https://www.altinget.dk/artikel/her-er-hovedpunkterne-i-aftalen-om-finansloven

Kilder Finansministeriet DR Nyheder tv2 news  altinget

Historiske NATO topmøder

Julemarked på Rytterkasernen.